Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Bra - men mycket är repetition

2018-12-03

Skapa optimala förutsättningar för lärande Cristina Robertson Natur&Kultur Boken är en gedigen...

Forskning i undervisningen

2018-12-03

Den evidensbaserade skolan Daniel Alvunger och Ninni Wahlström Natur&Kultur Om jag skulle basera...

Mångfald av språkliga resurser ställer stora krav

2018-12-03

Jenny Rosén & Åsa Wedin Klassrumsinteraktion och flerspråkighet – ett kritiskt perspektiv Liber...

Svårt begrepp blir begripligt

2018-11-05

Distribuerat ledarskap Alma Harris Studentlitteratur Hur ofta är det inte böcker skrivs och där v...

Nya tider på fritids - men glöm inte det spontana lärandet

2018-09-20

Fritidshemmets didaktik Ann S. Pihlgren (red) Studentlitteratur Boken tar sin utgångspunkt i att...