Bokrecensioner – Skolledarna

Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

En nyttig lektion i mångkultur

2018-08-17

Nyanlända i förskolan - Barnets bästa mottagande Maria Wångersjö Gothia fortbildning Vem är...

Utan tillit inget bra ledarskap

2018-08-17

Destruktivt ledarskap Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson, Gerry Larsson Studentlitteratur...

Utmärkt om lärande för ledare

2018-05-21

Professionsutveckling och kollegialt lärande Steven Katz och Liz Ain Dack Natur&Kultur Det finns ...

Varför envisas med läxor?

2018-05-21

Förlora läxan, vinn eleven Anders Enström Gothia fortbildning Det är dags att flippa klassrummen...

Innan och om det händer

2018-04-18

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar Jan Melander Nordstedts Juridik Bokens...