Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Upp till kamp mot dumheten!

2019-04-17

Dumhetsparadoxen. Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar Mats Alvesson och André Spic...

På fritids utspelas lärandet för livet - därför är detta en viktig bok

2019-04-17

Fritidspedagogiskt lärande Jonas Wallman (red) Lärarförlaget "När lektionerna är slut tar den...

Mellan "kateder" och "på egen hand"

2019-03-19

Grundbok i kooperativt lärande. Vägen till det samarbetande klassrummet Niclas Fohlin, Anneke...

Läs den här om du vill spelifiera

2019-03-19

Det spelifierade klassrummet Adam Palmquist Studentlitteratur Åtta av tio ungdomar spelar spel...

Lärarna alltid i skottgluggen

2019-03-19

Lärares bedömningsarbete – förutsättningar, villkor, agens Viveca Lindberg, Inger Eriksson, Astri...