Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Lärandet behöver ha en bra regissör

2021-10-20

Regi för lärande - En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap Jan Nylund & Leif Åhlander...

Här finns strategier för ett mer hållbart arbetsliv

2021-10-20

Arbetet på jobbet Anders Rydell Natur&Kultur Arbetet på jobbet, visst är det en lockande titel? O...

När forskningen och praktiken möts

2021-10-20

Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund Lena Lindblad Petersen och Gunill...

Här kan du fylla på kunskapsförrådet

2021-09-15

Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap Lars Svedberg Studentlitteratur Detta är...

Blir det bättre med aktionsforskning?

2021-09-15

Skolförbättring genom aktioner Mats Ekholm, Anette Forssten Seiser och Åsa Söderström...