Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Nya tider på fritids - men glöm inte det spontana lärandet

2018-09-20

Fritidshemmets didaktik Ann S. Pihlgren (red) Studentlitteratur Boken tar sin utgångspunkt i att...

Ojämn bok om förbättring

2018-09-20

Att förbättra skolan för alla Antony S Bryk, Louis M. Gomez, Alicia Grunow, Paul G. LeMahieu...

En nyttig lektion i mångkultur

2018-08-17

Nyanlända i förskolan - Barnets bästa mottagande Maria Wångersjö Gothia fortbildning Vem är...

Utan tillit inget bra ledarskap

2018-08-17

Destruktivt ledarskap Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson, Gerry Larsson Studentlitteratur...

Utmärkt om lärande för ledare

2018-05-21

Professionsutveckling och kollegialt lärande Steven Katz och Liz Ain Dack Natur&Kultur Det finns ...