Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Lärandeidentiteter i kvalitetsarbetet

2021-05-21

Undervisningsstrategier - för lärandeidentitet av Fanny Gunnarsson, Pia Hjertström, Anette...

Adaptiv kompetens i lärandet

2021-05-21

Leda professionellt lärande: utifrån adaptiv kompetens Deidre Le Fevre, Helen Timperley, Kaye...

Facklitteratur som gör mig arg

2021-05-21

Perspektiv på skolans problem - vad säger forskningen? Red Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt...

Team - en orkester där alla gör nytta

2021-04-08

Allt ljus på teamet Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund Natur&...

Bok som borde vara obligatorisk

2021-04-08

Utbildning och undervisning i särskolan Kerstin Göransson, Kristina Szönyi och Magnus Tideman...