Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Ordning, reda och studiero

2021-12-07

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran -  Positivt beteendestöd i klassrummet Peter Karlsson Natur&Kul...

Handbok i systematisk skolutveckling

2021-12-07

Den vetenskapande läraren -  en handbok för forskning i skola och förskola Martin Lackéus...

Det bästa om anpassad undervisning

2021-12-07

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning, Annelie Karlsson, David Edfelt, Ann Lindgren och Lena ...

Många saknar undervisning om betygssättning på lärarutbildningen - läs då den här boken i stället

2021-12-07

Hållbar bedömning Åsa Hirsh och Christian Lundahl (red) Natur&Kultur Den här boken vill bidra med...

Framgångar i helt skilda skolmiljöer

2021-12-07

Älska skolan! Två rektorers ledarskap under 20 år Pia Lindberg Elisabeth Sörhuus Hetty Rooth...