Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Utmärkt om lärande för ledare

2018-05-21

Professionsutveckling och kollegialt lärande Steven Katz och Liz Ain Dack Natur&Kultur Det finns ...

Varför envisas med läxor?

2018-05-21

Förlora läxan, vinn eleven Anders Enström Gothia fortbildning Det är dags att flippa klassrummen...

Innan och om det händer

2018-04-18

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar Jan Melander Nordstedts Juridik Bokens...

En hyllning till professionen

2018-04-18

Tillitsbaserad styrning – i skolans styrkedja Jonas Österberg Studentlitteratur Styrning, kanske...

Tyst i klassen - på det rätta sättet

2018-02-26

Lärandets ordning och reda Ledarskap i klassrummet Marcus Samuelsson Natur&Kultur Lärarutbildning...