Nr 4/17 2017-05-02

Bekräftelse ger trygghet - som ger jobb

Som förskolechef deltog jag i ett samarbete mellan skola och arbetsliv. Jag och personaldirektören på den lokala snusfabriken började samtala om likheter och skillnader mellan skolan och förskolan.

Det var något befriande att i förskolan inte ha kunskapskrav utan att lärande, omsorg och utveckling bildade en helhet.

När jag berättade om att de elever som lyckas bäst i skolan inte alltid är de som mår bäst, fick jag en förvånad och stark reaktion. En otrygg person blev inte anställningsbar i snusfabriken, eftersom man ganska snabbt riskerade att hamna i långa och dyra sjukskrivningar. Den aktuella chefen ville i första hand ha personer med en stark grundtrygghet. Kunskaperna stod företaget för.

Alla människor, och barn i synnerhet, behöver olika former av bekräftelse för att bli trygga. Bekräftelse på olika sätt.

Axel Honneth, en samtida tysk socialfilosof, har gjort bekräftelse och erkännande till ett bärande tema i en moralfilosofi och menar att det är det som gör oss till individer. Ska ett barn och eller en vuxen i vardande må bra, krävs tre former av erkännande; kärlek i nära relationer, social aktning och tillåtelse till vissa rättigheter.

Ett barn behöver bli omtyckt och få kärlek bara för att han eller hon är den hon är. Ett barn behöver bli erkänd vissa rättigheter på samma sätt som alla andra (till exempel inflytande, att bli lyssnad på eller att ha rätt till varma kläder och mat regelbundet). Ett barn behöver, slutligen, få ett erkännande för när han eller hon gör något som är bra eller värdefullt och därigenom blir en värdefull vän eller del av en gemenskap.

Tyvärr tror jag att det är lätt att inom skolan främst fokusera på att erkänna positiva handlingar och när man agerar enligt vad som förväntas. Att tillskriva en person ett värde för det hon gör eller lever upp till, snarare än för den hon är, kan vara effektivt till en viss del. Men jag tror att man samtidigt missar en viktig del av hur vi bör arbeta för att barnen ska utveckla en grundmurad trygghet.

Jag har haft flera samtal med kolleger angående den stora skillnaden mellan skolan och förskolan. En av de stora skillnaderna är att förskolan på ett friare sätt kan arbeta med att ge barnen alla former av erkännande utan att blint fokusera på att barnen/eleverna ska hinna fram till en specifik punkt i sitt kunskapssökande innan sommarlovet börjar.

Samtidigt börjar en av hela utbildningsväsendets mer hårda frågor redan i förskolan – att göra barnen så trygga att de slutligen blir anställningsbara.

Fler nyheter

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...

Vi måste veta att vi gör ett bra jobb

2019-10-09

Det blåser kalla ekonomiska vindar. Regeringens vårbudget tinade inte upp kylan och runt om i...

Det är dags för en analog revolution

2019-08-29

Lärare som smusslar ner handskrivna lappar i barnens skolväskor, eller som i hemlighet skickar...

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...