Nr 7/17 2017-09-19

Bra villkor grogrund för bra chefer

Personliga egenskaper – javisst, personligheten spelar roll för vilket slags chef du är. Men framgångsrikt chefskap handlar till stor del om kunskaper, tankesätt och färdigheter, som man kan lära sig, öva upp i samspel med andra och bli bra på med tiden.

Sedan finns det också en annan aspekt som lätt kommer bort i det ständiga flödet av kritik mot "dåliga chefer".

Vi borde prata ännu mer om de organisatoriska förutsättningar som chefer får för sina uppdrag.

Arbetsvillkoren för chefer i offentlig sektor varierar rejält. Det är lättare att vara en bra chef i vissa verksamheter än i andra. Det har tydligt kommit fram i forskning, till exempel i Chefios-projektet för några år sedan.

Generellt har chefer i skola, vård och omsorg sämre organisatoriska förutsättningar än kolleger i de tekniska förvaltningarna. Välfärdens chefer har exempelvis fler underställda medarbetare, sämre tillgång till administrativt stöd och svårare att få till en dialog med sina överordnade om balansen mellan verksamhet och budget.

De här punkterna – om mål, krav, resurser, antal medarbetare och stöd – finns med på en ny checklista för chefers arbetsmiljö från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

En sådan kan vara bra att använda om du vill fundera över hur det egentligen ser ut på din hemmaplan.

Är målen tydliga? Prioriteringarna? Hur nära har du till närmaste chef? Hur många medarbetare ska du leda? Vilket stöd finns när det gäller administration och lokalfrågor? När datorerna krånglar?

Vips har du ett underlag för samtal med din chef.

Samma frågeställningar hör hemma i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De tas upp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Föreskrifterna är värda att lyfta fram igen och igen. Glöm inte att de även omfattar dig som chef.

En viktig poäng med att analysera de organisatoriska förutsättningarna är att man flyttar fokus från individ till organisation. Det gör mönstren synliga.

Kartläggningar är förstås ingen lösning i sig, om man inte använder resultatet för att förändra. Men om man kommer till rätta med åtminstone några orimliga villkor kan det få stor betydelse för chefers arbetsmiljö, och troligen vara bra för medarbetarna också. Det svårt att lyckas som chef utan rimliga villkor – och närmast omöjligt att hålla i det långa loppet.

Fler nyheter

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...

Vi måste veta att vi gör ett bra jobb

2019-10-09

Det blåser kalla ekonomiska vindar. Regeringens vårbudget tinade inte upp kylan och runt om i...

Det är dags för en analog revolution

2019-08-29

Lärare som smusslar ner handskrivna lappar i barnens skolväskor, eller som i hemlighet skickar...

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...