Nr 7/17 2017-09-19

Bra villkor grogrund för bra chefer

Personliga egenskaper – javisst, personligheten spelar roll för vilket slags chef du är. Men framgångsrikt chefskap handlar till stor del om kunskaper, tankesätt och färdigheter, som man kan lära sig, öva upp i samspel med andra och bli bra på med tiden.

Sedan finns det också en annan aspekt som lätt kommer bort i det ständiga flödet av kritik mot "dåliga chefer".

Vi borde prata ännu mer om de organisatoriska förutsättningar som chefer får för sina uppdrag.

Arbetsvillkoren för chefer i offentlig sektor varierar rejält. Det är lättare att vara en bra chef i vissa verksamheter än i andra. Det har tydligt kommit fram i forskning, till exempel i Chefios-projektet för några år sedan.

Generellt har chefer i skola, vård och omsorg sämre organisatoriska förutsättningar än kolleger i de tekniska förvaltningarna. Välfärdens chefer har exempelvis fler underställda medarbetare, sämre tillgång till administrativt stöd och svårare att få till en dialog med sina överordnade om balansen mellan verksamhet och budget.

De här punkterna – om mål, krav, resurser, antal medarbetare och stöd – finns med på en ny checklista för chefers arbetsmiljö från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

En sådan kan vara bra att använda om du vill fundera över hur det egentligen ser ut på din hemmaplan.

Är målen tydliga? Prioriteringarna? Hur nära har du till närmaste chef? Hur många medarbetare ska du leda? Vilket stöd finns när det gäller administration och lokalfrågor? När datorerna krånglar?

Vips har du ett underlag för samtal med din chef.

Samma frågeställningar hör hemma i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De tas upp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Föreskrifterna är värda att lyfta fram igen och igen. Glöm inte att de även omfattar dig som chef.

En viktig poäng med att analysera de organisatoriska förutsättningarna är att man flyttar fokus från individ till organisation. Det gör mönstren synliga.

Kartläggningar är förstås ingen lösning i sig, om man inte använder resultatet för att förändra. Men om man kommer till rätta med åtminstone några orimliga villkor kan det få stor betydelse för chefers arbetsmiljö, och troligen vara bra för medarbetarna också. Det svårt att lyckas som chef utan rimliga villkor – och närmast omöjligt att hålla i det långa loppet.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...