Nr 8-9/17 2017-11-20

Jag glömde bandyklubban på taket!

Jag har precis undkommit kritik i ett kränkningsärende, bett en lärare hänvisa eventuella frågor från två missnöjda föräldrar till mig, dämpat irritationen efter att nekat ett vikariat och täppt till en utgiftspost i budgeten.

Men jag glömde säga till vaktmästaren att det låg en bandyklubba på taket till A-huset.

Uppdraget att leda skola och förskola är komplext och ledaren står i en periodvis ganska smärtsam spagat mellan krav, målsättningar och förväntningar. Att balansera missnöje är en del av vardagen. Barn och elevers behov, vårdnadshavares krav, budgetförutsättningar, arbetsmiljö för personal och styrning från såväl stat som huvudman bildar sällan en harmonisk helhet.

Hållarbart ledarskap handlar om att chefen kan, orkar och vill vara chef och för det krävs att man har förutsättningar. Den skickliga ledaren har förmågan att balansera kraven och förväntningarna. Inte nog med det, den skickliga håller ihop som person och tycker att jobbet är kul.

Skicklig ledare är inget man föds till. Rimligt antal medarbetare, stöd från den egna chefen, ett tydligt uppdrag och förutsägbarhet är förutsättningar som behövs. Men det räcker inte.

I det Afa-finansierade forskningsprojektet Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv balanseras de organisatoriska förutsättningarna upp med individuella och interpersonella till exempel hur väl ledaren sätter gränser mellan arbete och fritid, har en rik fritid och är snäll mot sig själv.

Det är naivt att tro att organisatoriskt stöd kring skolledarskap endast handlar om att reducera uppdraget till några få mål i en statisk värld. Vi befinner oss i en ständig flod av förändring och varierande krav.

Det är lika naivt att tro att bara en viss sorts människor har förutsättningar att bli chef. Ska vi lyckas med konsten att balansera allt det vi ansvarar för så får vi hjälpa varandra hålla fokus, prioritera, ge mening och - enkelt uttryckt - vara snälla mot varandra.

Med lite hjälp från kollegorna kan jag nog lära mig strunta i den där bandyklubban på taket till A-huset.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...