Nr 2/17 2017-02-27

Minska din ensamhet på toppen

I privatlivet har många av oss en person – i bästa fall flera – att självklart vända oss till då vi behöver prata. I jobbet är det många gånger sämre ställt. Särskilt chefer kan vara ganska lämnade åt sig själva.

Ändå är socialt stöd från chefer och kolleger en av de friskfaktorer i arbetslivet som forskningen har identifierat. Friskfaktorer är villkor som får människor att utvecklas och må bra på arbetet.

För den som själv har en chefsposition kan det vara svårt att i praktiken få till det sociala stödet. Det är sällan en bra idé i det långa loppet att tynga privata vänner med jobbfrågor. Ibland tar det emot att belasta sin egen chef, som oftast finns en bit bort från verksamheten och har ont om tid. Mellanchefer kan också dra sig för att söka stöd uppifrån. De är oroliga att det ska ses som ett tecken på svaghet.

Till vardags går rektorer knappast omkring och känner sig ensamma. Gemenskapen med arbetslagsledare, lärare och övrig personal räcker ofta långt. Men chefsrollen förutsätter också en viss distans. Det finns gott om etiska dilemman i vanligt skolledararbete och många händelser kräver att rektorn är snabb och flexibel. I slutändan är det du som ledare som måste ta de obehagliga besluten. Vissa frågor är det faktiskt fel att belasta medarbetare med – även om relationen är god.

Därför bör du se till att skaffa dig folk att prata med. Det ökar chansen att hålla som chef.

Rektorer som på något sätt delar ledarskapet lyfter ofta fram som en stor fördel att de har ett bollplank. Det finns en jämbördig person, som är insatt i jobbet. De tycker att de ger rimligare arbetsbörda, bättre beslut och mer tid för pedagogiskt ledarskap.

Stödet går förstås att få till på andra sätt. I privat sektor är det ganska vanligt att ha en coach eller mentor att prata med. I vissa kommuner har kvalitetsutvecklare åtminstone delvis den rollen. Kolleger kan agera "skuggor", följa varandra i arbetet och prata om vad de sett.

En annan variant är att bli del av en grupp, där du får möjlighet att samtala, med skolledare eller chefer från andra verksamheter. De som provat att reflektera i grupp tycker ofta att det har gett dem mycket.

Men i brist på grupper och formellt stöd kan en enda "kritisk vän" räcka långt. En person med integritet, som du har förtroende för, som förstår din verksamhet och som vill dig väl.

Kanske finns hen i en skola alldeles nära dig?

Fler nyheter

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...

Vi måste veta att vi gör ett bra jobb

2019-10-09

Det blåser kalla ekonomiska vindar. Regeringens vårbudget tinade inte upp kylan och runt om i...

Det är dags för en analog revolution

2019-08-29

Lärare som smusslar ner handskrivna lappar i barnens skolväskor, eller som i hemlighet skickar...

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...