Nr 3/17 2017-03-30

Nu önskas mer tillit till än tillit från

Står de nordiska utbildningssystemen inför ett vägval mellan att utveckla tilliten mellan nivåerna och de professionsbaserade aktörerna, eller kommer utvecklingen av målstyrning att fortsätta?

Frågan ställs efter flera års studier av skolchefer, skolpolitiker och skolledare i Norden och är slutsatser av den ökade användningen av jämförelser och tester, parat med utvecklingen för demokrati, relationer i systemen, meningsskapande och utbildning.

Civilminister Ardalan Shekarabi har tillsatt en tillitsdelegation som om ett år ska presentera en ny styrmodell där dessa frågor lär behandlas.

Men innan dess är det dags för Skolkommissionens slutbetänkande.

Jag debatterade dess delbetänkande förra sommaren. Undrade varför de inte kopplade samman ansvar och befogenheter, varför tillit från är mer frekvent än tillit till.

Jag ser det som ett uttryck för bristande tillit till professionerna och förväntar mig en annan ton i slutbetänkandet.

Kanske skolkommission och tillitsdelegationen rentav har en dialog!

För att vara proffs behövs, utöver ansvar och befogenheter, tillgång till olika verktyg; forskningsbaserade kunskaper som ger beprövad erfarenhet fler infallsvinklar.

Hur kan jag tänka kring kunskapsorganisationer med flera olika professioner? Hur påverkar ett ekonomiskt tänkande organisationen? Kan immateriella värden medverka till ett mer långsiktigt tänkande? Hur kan forskningsresultat inom HR-området, mångfalds- och integrationsfrågor underlätta mitt ledarskap?

Det är exempel på kunskaper som alla skolledare ska ha tillgång till.

När stat och kommun visar varandra mer tillit kan vi få en ny, utbyggd skolledarutbildning som även behandlar dessa frågor.

Investeringar behövs nu för att ge ledarskapet en chans.

Olika lösningar beroende på var och vad vi leder. Arbetsorganisationer som både rymmer elevernas undervisning och de anställdas kompetensutveckling, och som ger utrymme för forskning i praktiken till exempel forskningscirklar.

Investeringar i en infrastruktur värdig en modern arbetsplats där ny kunskap skapas och kritiskt granskas.

Och där (ut)bildningen stärks tack vare ett medvetet ledarskap.

Fler nyheter

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...

Vi måste veta att vi gör ett bra jobb

2019-10-09

Det blåser kalla ekonomiska vindar. Regeringens vårbudget tinade inte upp kylan och runt om i...

Det är dags för en analog revolution

2019-08-29

Lärare som smusslar ner handskrivna lappar i barnens skolväskor, eller som i hemlighet skickar...

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...