Nr 2/18 2018-02-26

Gör som försvaret - ta in reserver

Svensk skola saknar sannerligen inte utmaningar inför framtiden. Frågan är dock om inte den mest allvarliga är den galopperande lärarbristen som redan nu syns tydligt.

På sikt visar olika beräkningar att vi 2025 kommer sakna mer än 65 000 lärare.

Betänk denna siffra noga. 65 000. I dagens grundskola och gymnasium finns cirka 135 000 lärare.

Det är inte svårt för var och en att inse att Sverige i den allt mer ökande globala konkurrensen, måste finna drastiska lösningar om vi inte ska riskera vårt välstånd.

Lärarbristen är inget nytt fenomen. Tvärtom har många framhållit detta som ett växande samhällsproblem under längre tid. Vad då göra?

Lärarfacken har länge framhållit höjda löner och bättre arbetsmiljö som de två viktigaste faktorerna för att dels behålla duktiga lärare, men även för att locka yngre människor till yrket. Men det lär dock inte räcka allena. Vi kommer ändå att behöva tänka utanför boxen inför denna gigantiska utmaning.

Ett sätt kan då vara att studera andra yrkeskategorier i vårt samhälle. Till exempel Försvarsmakten och dess officerare.

Där har man sedan lång tid tillbaka använt sig av två typer av officerare – yrkesofficerare samt reservofficerare.

Den bärande tanken är att grunden i officerssystemet består av heltidsanställda yrkesofficerare. Därtill finns det reservofficerare som kompletterar yrkesofficerarna efter behov.

Reservofficerarna har, liksom yrkesofficerarna, en gedigen yrkesutbildning bakom sig. Vid anställning i Försvarsmakten förbinder sig reservofficeren att stå till förfogande under en begränsad tid. I övrigt har reservofficeren en civil karriär till skillnad från yrkesofficeren.

Tänk om skolan genomförde ett liknande system. Som grundstomme skulle naturligtvis våra fast anställda lärare inom skolan alltjämnt verka. Men som komplement skulle man kunna locka dugliga ingenjörer och andra akademiker till läraryrket.

Först och främst skulle de erbjudas genomgå en pedagogisk utbildning som tillägg till sin befintliga utbildning och en viss typ av lärarlegitimation.

Därefter får de efter behov och möjlighet tjänstgöra inom svensk skola. Det gäller bara att börja bygga ett sådant system med löner och annat som lockar.

Att inte öppna för ett liknande flexibelt system i tider av stor lärarbrist gränsar till oansvarighet.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...