Nr 2/18 2018-02-26

Gör som försvaret - ta in reserver

Svensk skola saknar sannerligen inte utmaningar inför framtiden. Frågan är dock om inte den mest allvarliga är den galopperande lärarbristen som redan nu syns tydligt.

På sikt visar olika beräkningar att vi 2025 kommer sakna mer än 65 000 lärare.

Betänk denna siffra noga. 65 000. I dagens grundskola och gymnasium finns cirka 135 000 lärare.

Det är inte svårt för var och en att inse att Sverige i den allt mer ökande globala konkurrensen, måste finna drastiska lösningar om vi inte ska riskera vårt välstånd.

Lärarbristen är inget nytt fenomen. Tvärtom har många framhållit detta som ett växande samhällsproblem under längre tid. Vad då göra?

Lärarfacken har länge framhållit höjda löner och bättre arbetsmiljö som de två viktigaste faktorerna för att dels behålla duktiga lärare, men även för att locka yngre människor till yrket. Men det lär dock inte räcka allena. Vi kommer ändå att behöva tänka utanför boxen inför denna gigantiska utmaning.

Ett sätt kan då vara att studera andra yrkeskategorier i vårt samhälle. Till exempel Försvarsmakten och dess officerare.

Där har man sedan lång tid tillbaka använt sig av två typer av officerare – yrkesofficerare samt reservofficerare.

Den bärande tanken är att grunden i officerssystemet består av heltidsanställda yrkesofficerare. Därtill finns det reservofficerare som kompletterar yrkesofficerarna efter behov.

Reservofficerarna har, liksom yrkesofficerarna, en gedigen yrkesutbildning bakom sig. Vid anställning i Försvarsmakten förbinder sig reservofficeren att stå till förfogande under en begränsad tid. I övrigt har reservofficeren en civil karriär till skillnad från yrkesofficeren.

Tänk om skolan genomförde ett liknande system. Som grundstomme skulle naturligtvis våra fast anställda lärare inom skolan alltjämnt verka. Men som komplement skulle man kunna locka dugliga ingenjörer och andra akademiker till läraryrket.

Först och främst skulle de erbjudas genomgå en pedagogisk utbildning som tillägg till sin befintliga utbildning och en viss typ av lärarlegitimation.

Därefter får de efter behov och möjlighet tjänstgöra inom svensk skola. Det gäller bara att börja bygga ett sådant system med löner och annat som lockar.

Att inte öppna för ett liknande flexibelt system i tider av stor lärarbrist gränsar till oansvarighet.

Fler nyheter

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...

Vi måste veta att vi gör ett bra jobb

2019-10-09

Det blåser kalla ekonomiska vindar. Regeringens vårbudget tinade inte upp kylan och runt om i...

Det är dags för en analog revolution

2019-08-29

Lärare som smusslar ner handskrivna lappar i barnens skolväskor, eller som i hemlighet skickar...

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...