Nr 5/18 2018-08-17

Inte så läckert av Skolverket

Nu har de nationella proven läckt. Igen! Och igen! Skolor köper prov för miljontals kronor, prov som måste kasseras eftersom Skolverket beslutat att de inte ska distribueras på ett säkert sätt.

När vi strax efter klockan sex på morgonen får veta att dagens prov läckt ilar vi till skolan, kasserar de prov vi köpt (drygt 20 000 kr i sjön), och ställer oss och kopierar flera hundra ersättningsprov. I vårt fall kopierade vi drygt 10 000 sidor – hurra miljötänk! Sedan fakturerar vi Skolverket, så klart!

Naturligtvis bestrider Skolverket fakturan. "Skälet till att prov läckt är inte brister i distributionen, utan läckorna beror på brister i skolornas hantering av proven. Skolverkets ansvar är att skapa nationella prov, distribuera proven och besluta om regler för hur skolorna ska hantera proven. [D]et [är] skolornas och skolhuvudmännens ansvar att (...) försäkra sig om att proven hanteras korrekt."

Detta handlar om kollektiv bestraffning! I princip alla skolor hanterar proven korrekt, men drabbas av att Skolverket beslutat att distribuera proven på ett sätt som i princip säkerställer att de läcker.

Skolverket, ni orsakar inte bara extremt mycket extraarbete och stress för skolledare, administratörer och lärare, er underlåtenhet att göra ett tillräckligt gott arbete drabbar också eleverna som blir stressade, vilket med största sannolikhet leder till sämre prestationer och resultat.

Det är numera så vanligt att proven läcker att det i våras inte ens blev en notis i media.

I dag kan man deklarera digitalt, förflytta enorma summor pengar digitalt och säkert, men Skolverket kan inte besluta att distribuera prov på ett sätt som gör att proven inte läcker. Man kan inte ens tänka tanken att ändra distributionen. När Skolverket skickar ut en enkät för att få hjälp med att hindra läckor handlar alla frågor om vad skolor och huvudmän ska göra för att hindra spridningen, inte vad Skolverket kan göra.

Även frågan "Vad kan Skolverket göra ..." handlar om vad andra än Skolverket ska göra. Ingen självrannsakan här inte!

Mikael Halápi, avdelningschef på Skolverket, skriver i sitt svar ovan att Skolverkets ansvar är att distribuera proven.

Bra, ta då det ansvaret och distribuera dem på ett säkert sätt!

Fler nyheter

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...

Utbyte som kan ge olika utbyte

2019-03-19

Många skolledare har deltagit i olika former av internationellt utbyte. Det kan handla om...

Mer tillit ökar tilliten från oss

2019-02-07

Tillitsreformen syftar till att balansera statens behov av kontroll med förtroende för...

Ett uppdrag som kräver socialt stöd

2018-11-05

Från år 2006 till idag har antalet anmälningar till skolinspektionen ökat till mer än det...