Nr 5/18 2018-08-17

Inte så läckert av Skolverket

Nu har de nationella proven läckt. Igen! Och igen! Skolor köper prov för miljontals kronor, prov som måste kasseras eftersom Skolverket beslutat att de inte ska distribueras på ett säkert sätt.

När vi strax efter klockan sex på morgonen får veta att dagens prov läckt ilar vi till skolan, kasserar de prov vi köpt (drygt 20 000 kr i sjön), och ställer oss och kopierar flera hundra ersättningsprov. I vårt fall kopierade vi drygt 10 000 sidor – hurra miljötänk! Sedan fakturerar vi Skolverket, så klart!

Naturligtvis bestrider Skolverket fakturan. "Skälet till att prov läckt är inte brister i distributionen, utan läckorna beror på brister i skolornas hantering av proven. Skolverkets ansvar är att skapa nationella prov, distribuera proven och besluta om regler för hur skolorna ska hantera proven. [D]et [är] skolornas och skolhuvudmännens ansvar att (...) försäkra sig om att proven hanteras korrekt."

Detta handlar om kollektiv bestraffning! I princip alla skolor hanterar proven korrekt, men drabbas av att Skolverket beslutat att distribuera proven på ett sätt som i princip säkerställer att de läcker.

Skolverket, ni orsakar inte bara extremt mycket extraarbete och stress för skolledare, administratörer och lärare, er underlåtenhet att göra ett tillräckligt gott arbete drabbar också eleverna som blir stressade, vilket med största sannolikhet leder till sämre prestationer och resultat.

Det är numera så vanligt att proven läcker att det i våras inte ens blev en notis i media.

I dag kan man deklarera digitalt, förflytta enorma summor pengar digitalt och säkert, men Skolverket kan inte besluta att distribuera prov på ett sätt som gör att proven inte läcker. Man kan inte ens tänka tanken att ändra distributionen. När Skolverket skickar ut en enkät för att få hjälp med att hindra läckor handlar alla frågor om vad skolor och huvudmän ska göra för att hindra spridningen, inte vad Skolverket kan göra.

Även frågan "Vad kan Skolverket göra ..." handlar om vad andra än Skolverket ska göra. Ingen självrannsakan här inte!

Mikael Halápi, avdelningschef på Skolverket, skriver i sitt svar ovan att Skolverkets ansvar är att distribuera proven.

Bra, ta då det ansvaret och distribuera dem på ett säkert sätt!

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...