Nr 1/18 2018-01-30

Låt oss vara hantverkare!

Många nybakade lärare vittnar om samma sak; de är inte förberedda på yrket efter genomgången yrkesutbildning.

Bilden de ger är inte helt samstämmig, eftersom det ser olika ut på olika lärosäten. Men oftast saknar man tillräckliga kunskaper om hur lärande går till, hur man gör för att vara ledare i klassrummet och hur man bedömer och betygssätter.

Man får inte heller tillräckliga kunskaper om hur man kan – och att man som lärare måste! – utvärdera sin egen praktik. Ofta vet man inte sitt fulla uppdrag, det vill säga man vet inte att man har ett helt läroplansuppdrag att arbeta med. Man får planera enstaka lektioner, men inte hur man planerar en vecka, en termin, ett läsår – och då står man som nybakad lärare ganska handfallen.

Undra på att så många hoppar av under eller direkt efter studierna.

En del vittnar om att de inte fått läsa, eller ens höra något om, klassrumsnära forskning.

Dylan Wiliam med flera är inte "fina nog" för den överakademiserade metodik-/didaktik-/pedagogikundervisningen.

En nyutkommen bok om didaktik, vars främsta målgrupp är lärarstuderande, har följande passus: "Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är valet av semiotisk modalitet därför inte helt godtyckligt i den mening som man menar inom strukturalistisk semiotik".

Omvandla det till lärande i klassrummet, om du kan!

Skolkommissionen föreslår bland annat att inslagen av verksamhetsförlagd utbildning behöver stärkas och att det behövs tydligt definierade beskrivningar av vad lärare bör kunna och ha kompetens att göra. Kärnfrågan för god utbildning är vad lärarna gör i mötet med eleverna.

Jonas Linderoth uttrycker det väl: "Hjärtat i lärarutbildningen borde vara kunskaper om hur man bedriver undervisning".

Ja, det och gedigna ämneskunskaper, så klart.

Många har hävdat att det behövs fler disputerade på lärarutbildningarna. Jag är tveksam till det när det gäller själva hantverket.

Däremot skulle det behövas fler aktiva lärare som undervisar blivande lärare, erfarna lärare som både kan hantverket och som har skaffat sig en rejäl teoretisk grund att stå på i klassrummet.

Våra elever skulle få bättre undervisning och fler lärare stannar troligen kvar i arbetet.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...