Nr 5/19 2019-08-29

Det är dags för en analog revolution

Lärare som smusslar ner handskrivna lappar i barnens skolväskor, eller som i hemlighet skickar veckobreven via mejl. ”Men berätta inte för någon!”

Nej, det är inte ett avsnitt ur humorserien Kvarteret Skatan, det är verklighet i dagens Skolsverige. Ett Sverige där påbudet om att enbart använda olika former av tekniska plattformar för att kommunicera med föräldrarna slagit igenom och tagit över så till den milda grad att det på sina håll bildats underjordiska rebellgrupper bland lärare som fått nog. Och som kringgår reglerna.

Hur kunde det bli så här? I Stockholm avsattes 695 miljoner kronor i något som kallades Skolplattformen där allt från utvecklingssamtal, betyg och veckobrev skulle skötas. Föräldrar kallades till föräldramöten på kvällstid för att lära sig hur systemet fungerade. ”Om det strular är det inte till oss ni ska vända er, utan till it-teknikerna”, sade en lärare med en tydlig ton av uppgivenhet.

En manual för hur Skolplattformen fungerade delades också ut – den var på 16 sidor. Som jämförelse lyckas Ikea förklara på sju sidor hur man monterar ihop en bokhylla.

”Vem kan jag fakturera?” utbrast en förälder som räknat ihop hur många timmar han lagt på möten, manualer och användarstrul. För när han väl var på banan, beredd att använda den dyra plattformen, fungerade den inte. ”Vem kan jag stämma?” utbrast hans son som felaktigt fick ogiltig frånvaro när det inte gick att sjukanmäla.

Den havererade plattformen blev en följetong i medierna och sist jag kollade hade budgeten överskridits med 258 miljoner kronor. Sedan vågade jag inte kolla längre, skattebetalaren inom mig klarade det inte.

Nu, efter år av barnsjukdomar och bortkastade pengar, meddelas att Skolplattformen ska skrotas. I höst lanseras ett nytt system.

”Vi hade tänkt att de tekniska lösningarna skulle underlätta vårt informationsarbete, men det har snarare blivit tvärtom”, som en rektor sammanfattade det.

Kanske är det dags att införa en uppföljare till skolavslutningssången, och starta varje hösttermin med en travesti: ”Den plattformstid nu kommer med olust och vägran stor. Nu nalkas hemska hösten då fräs och krångel gror.”

Eller att starta hemliga rebellgrupper, utrustade med driftsäkra blyertspennor och stenciler.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...