Nr 7/19 2019-11-20

Lärarna behöver ett professionsförbund

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska leda till att det är vi, professionen skolledare, som definierar uppdraget och som blir de som beslutar hur det uppdraget ska utföras. Inga andra. Vi vet bäst hur vi kan utföra vårt mångfasetterade uppdrag.

Någon har uttryckt det som att vi är biffen i hamburgaren. Ovanpå oss har vi politikerbrödet som ger oss uppdrag, under oss har vi de som ska utföra uppdragen, bland andra lärare och elevhälsa. Vi behöver vara de som är bäst på att vara hamburgare (eller en vegetarisk burgare om du så vill). Det är vi som bäst vet hur rekrytering, lönesättning, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk utveckling med mera ska skötas på våra respektive förskolor och skolor. Ingen annan!

Dit strävar vi!

Men jag har också en önskan att vi kunde ha ett professionsförbund bland lärarkåren. Missförstå mig inte.

Jag kan inte räkna alla professionella lärare och andra yrkesmänniskor jag mött inom skolans värld, de är så oerhört många. Vad jag är ute efter att det finns en samlad lärarkår som kollektivt tar ansvar för professionsfrågor.

Det finns i dag två fackliga motparter bland lärarna, och de behövs, så klart. Vad jag skulle önska är en professionell medpart. En part som politiska beslutsfattare och högre tjänstepersoner, inklusive hamburgaren skolledare, med trygghet kan vända sig till i alla ärenden som rör lärarprofessionens frågor.

Ett aktuellt fall är kursplanen i historia. Med ett professionsförbund skulle det vara självklart att man lämnade det åt kåren att lösa. Det är där den reella kompetensen finns.

Det kommer nya styrdokument kring tillgänglighet i undervisningen.

– Inga problem, det tar vi hand om! säger professionen.

Hur ska vi hantera alla förändringar som måste komma i digitaliseringens fotspår?

– Lämna det till oss!

Lärarutbildningarna haltar på sina håll i landet.

– Det ska vi hitta en lösning på. Vi kommer att meddela er vilka politiska beslut ni behöver ta.

Kanske skulle vi då slippa politiker som gör en karriär på att kritisera en välfungerande skola. Statusen för läraryrket skulle definitivt öka.

Jag vet att kompetensen finns så att det räcker och blir över. Finns viljan?

Fler nyheter

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...

Ställ tuffa krav på metoderna också

2020-02-06

Att lära barn läsa och skriva är en av skolans viktigaste uppgifter, en av förutsättningarna för...

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...