Nr 4/19 2019-05-27

Media behövs men många gör inte sitt jobb

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges Skolledarförbund har kritiserat tidningen för att de antingen inte tar reda på fakta, eller speglar fakta väldigt enögt.

Vi har fyra fall där man publicerat rena osanningar om skolledare. I ett fall ursäktar sig journalisten med att man inte hade tid att kontrollera ett osant påhopp på en skolledare. I andra fall väljer man att inte tro på skolledaren, utan bara på andra.

Kan vi inte strunta i vad de skriver, då? Det finns flera problem med att inte bry sig. För det första behöver vi media och journalister som gör ett gott undersökande arbete, det är en viktig del av vår demokrati.

Ett annat exempel är Uppdrag granskning, som bara verkar vara ute efter skandaler så att det kan bli "bra teve".

Ett exempel är när jag själv figurerade, men "slapp undan" med femton sekunder, trots att jag gjort ett fel, men pudlade och var allmänt tråkig och därmed dålig teve.

En kollega, som gjort rätt och fullföljt sitt uppdrag som rektor, hängdes ut och blev kritiserad av ett gäng besvikna lärare, varav en del inte ens jobbat på rektorns skola. Inga kritiska frågor ställdes till de lärarna. Usel journalistik, alltså, men det blev nog en del "nämen" och "får det gå till så?" ute i stugorna.

I dag, när det sprids falska nyheter på sociala medier, när källkritik och analys ligger på ett all time low, behövs riktig media mer än någonsin. I en tid när det egna tyckandet väger lika tungt som fakta är det en katastrof om vi inte kan lita på etablerad media.

Tyvärr verkar många gamla drakar, inklusive Sveriges television, styras mer och mer av snabba klick och förenklade sammanhang. Man tror att läsaren inte är intelligent nog att sätta sig in i komplexa samband.

Nyhetschefen på nämnda lokaltidning skriver till mig att hon "hade trott att en rektor på en av landets största gymnasieskolor hade större förmåga att se helheter – och olika verksamheters roller i en demokrati".

Jag vet inte vad storleken på min skola har med saken att göra, men att jag engagerar mig i frågan är just för att jag ser helheter och att tidningar har en oerhört viktig roll att spela i en demokrati. Då duger det inte att de gör ett dåligt arbete och inte ens kollar fakta, oavsett om det beror på tidsbrist eller ovilja.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...