Nr 1/19 2019-02-07

Mer tillit ökar tilliten från oss

Tillitsreformen syftar till att balansera statens behov av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Det låter bra!

Det kommer ju bland annat innebära att Skolinspektionens förändrade roll, att vara mindre inspekterande och mer stödjande, går i takt med en behövlig reform.

Vi ser flera tecken på denna rörelse mot mer tillit, bland annat i de nya allmänna råden för betyg och bedömning.

Men det är nog en smärtsam process. Vi ser att Skolinspektionen anställer fler med skolledarkompetens, det är ju ett måste om man ska vara verksamhetsstödjande. Jag känner en hel del skolmänniskor, skolvärlden är ju inte så stor, som börjat på inspektionen, och det är lovande.

Men dagsläget ...

En ny studie (Ivarsson Westberg) visar att kritik mot skolor och huvudmän baseras på "tveksamma empiriska grunder" och upplevs som mer eller mindre irrelevant av professionerna. Inspektionen bygger på en kedja av förenklingar som i sin tur tolkas, som sedan tolkas igen, för att därefter "översättas", varefter ett urval av frågor görs. Var finns validiteten i detta?

Läroplansmålet att elever ska få en demokratisk fostran, till exempel, föser man på så vis åt sidan för att enbart mäta om en elev får påverka lektionsinnehållet.

Ett annat exempel: Syftet med nationella prov är att de ska bidra till en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning. Därför beställer många även prov som vi inte genomför för att lärarna ska kunna kalibrera sin betygssättning. Det får vi inte längre, för risken för spridning av prov övertrumfar syftet med dem. Så om vi inte kan ha proven till det som är syftet med dem, varför ska vi då ha dem?

Inspektionens uppdrag har bland annat lett till att man inte alls litat till professionen, utan velat pådyvla huvudmän och skolor lösningar som inte löser problemen, men som passar deras mall. Mer tillit här är alltså något att verkligen se fram emot.

Det är också välkommet med ökad tillit så att vi känner att vi arbetar tillsammans, inte att Skolinspektionen är ute efter att sätta dit oss, en känsla jag inte är ensam om att ha. Då kan ju också tilliten från oss till dem öka.

Det är ju inte för inte som tillit är en palindrom.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...