Nr 2/19 2019-03-19

Utbyte som kan ge olika utbyte

Många skolledare har deltagit i olika former av internationellt utbyte. Det kan handla om grannländer inom ramen för nordiskt samarbete, olika former av europeiskt utbyte eller globala samarbeten. Gemensamt för dem är att man möter kollegor från andra skolor och kulturer som i större eller mindre omfattning skiljer sig från vår egen.

EU betonar betydelsen av internationellt samarbete genom att dubbla budgeten till 30 miljarder euro under nästa programperiod. Även nordiska ministerrådet och svenska staten har olika program för utbyten inom skolväsendet med syftet att öka kulturell förståelse och samarbete.

Men vari består egentligen värdet av att avsätta tid och resurser, oavsett vem som betalar, för att träffa kollegor från andra länder och skolor?

Utifrån en svensk horisont ter sig de annorlunda villkoren på skolor som för stora för att vi ska kunna lära oss något.

När rektorn från en skola i Hanoi besökte min skola förstod hon inte hur vi kunde tillåta föräldrar på skolan. I den vietnamesiska utbytesskolan kunde föräldrar bestraffa lärare som de ansåg behandla barn dåligt och därför skulle de hållas så långt borta det bara gick.

En rektor på en förskola i Masindi i västra Uganda skakade frustrerat på huvudet åt de överfulla klassrummen men förstod inte min fråga om varför de vägrade dela upp de fyrtio barnen och låta hälften arbeta praktiskt utomhus.

Min kollega i Banyaka i Gambia, som trots sina cirka tusen elever får ersättning för drygt hälften, ansåg det inte som konstigt att han förväntades driva en skola utan tillräckliga resurser och konstaterade att "det är rektorns och lärarnas uppgift är att se till att eleverna får utbildning".

Att gästa en svensk skola är som att försiktigt distansera sig till det invanda. Det är givande och ger ett lite annorlunda perspektiv på hur man kan lösa praktiska problem. Att möta någon från en skola i ett grannland innebär att man betraktar det invanda på ett ännu större avstånd. Frågor om varför andra gör på ett annorlunda sätt och med en annan logik börjar växa fram. Distansen ger perspektiv och upphov till ifrågasättande av utbildning är och hur det bör bedrivas.

Men när du kommer i kontakt med länder och kulturer där utbildning är den enda realistiska vägen ur fattigdom, där sopor och skräp dominerar landskapsbilden eller där klimatförändringen redan nu börjar känns olidlig i eftermiddagshettan. Det är då uppdraget för skolan blir verkligt tydlig.

Det går ju bara att se horisonten på avstånd.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...