Nr 6/19 2019-10-09

Vi måste veta att vi gör ett bra jobb

Det blåser kalla ekonomiska vindar. Regeringens vårbudget tinade inte upp kylan och runt om i landet sker en gradvis och lågaffektiv minskning av huvudmännens ekonomiska utrymmen. Ur ett nationellt perspektiv blir obalansen mellan budgetförutsättningar och realiteter allt mer haltande när kraven parallellt bibehålls eller till och med ökar.

Samtidigt är användningen av resurser det som avgör en skolas framgång snarare än de tilldelade medlen i sig. Att kunna attrahera lärare och skolledare med god kompetens och ett utvecklat pedagogiskt ledarskap, att skapa en tydlig och tillgänglig lär- och arbetsmiljö, att etablera en kultur där kolleger hjälper varandra och som kännetecknas av goda relationer och med så lite grus i maskineriet som möjligt.

I spänningsfältet mellan ekonomiska förutsättningar, praktiska realiteter och självklara framgångskoncept befinner sig alltid en skolledare. På den enskilda skolan eller förskolan är det hen som personligen balanserar förutsättningar med missnöje och otillräcklighet. Ju större klyftan är mellan resurser och realitet är desto smärtsammare är skolledarens spagat.

Den genomsnittliga rektorn i Sverige har varit på sin skola mellan två och tre år. Den genomsnittliga tiden i yrket är åtta till nio år. Vi är som ett kollektiv av nomader i det pedagogiska landskapet och rör oss från arbetsplats till arbetsplats. Det kanske handlar om att få upp lönen genom att byta skola men lika mycket är det ett rastlöst sökande efter den enhet där det går att lyckas.

Vad är det som gör att vi inte stannar? Finns inte engagemanget för en särskild skola eller förskola? Saknas ambitionen att se utvecklingen hos en organisation över tid? Finns inte solidariteten med elever och personal? Är det bara ett jobb?

"Jag skulle behöva veta att jag gör ett bra jobb", sammanfattade en kollega det för några år sedan och jag tror att hen satte fingret på en viktig punkt. Vi vill lyckas och känna att vi gör ett bra jobb men under ytan ruvar en osäkerhet hos många av oss och denna osäkerhet är något som ständigt ges näring.

Vi kan naturligtvis organisera för att underlätta framgång. Att det sker en dialog inom styrkedjan där beslutsfattande nivåer har kännedom om varandras förutsättningar. En organisation som inte har naturliga arenor och mötesplatser där vi stöttar varandra kommer dock aldrig nå framgång.

Skolledare på alla nivåer behöver nätverk, ett ledarskap som bottnar i att man inte står ensam i beslut. Ett ledarskap fyllt av självförtroende där man står kvar när det blåser.

Fler nyheter

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...

Ställ tuffa krav på metoderna också

2020-02-06

Att lära barn läsa och skriva är en av skolans viktigaste uppgifter, en av förutsättningarna för...

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...

Vi måste veta att vi gör ett bra jobb

2019-10-09

Det blåser kalla ekonomiska vindar. Regeringens vårbudget tinade inte upp kylan och runt om i...