Nr 2/20 2020-04-01

Olika uppdrag - samma behov?

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den alldeles rätt i. Inte minst har små skolor och huvudmän svårt att ordna bra kompetensutveckling.

Ett professionsprogram inom skolan är en mycket bra idé, det har vi inom Sveriges Skolledarförbund propagerat för länge, och även Skolkommissionen lyfte det som ett viktigt förslag för fortsatt skolutveckling.

Men ... jag förstår inte varför skolledare och lärare ska ha samma fortbildning. Är vi plötsligt samma yrkeskår, med samma uppgift?

Jag, och de flesta med mig, har uppfattningen att lärare och skolledare har två helt olika uppdrag, även om målet, elevernas lärande, är gemensamt.

Med gemensam kompetensutveckling kommer ingen av grupperna att bli riktigt nöjda. Skolledaren ska leda utvecklingsarbetet i stort, läraren ska utveckla sin undervisning. Skolledaren ska inte lära sig hur lärare ska agera i klassrummet för att sedan tala om för lärarna hur de ska göra. Det är lärarprofessionens uppdrag att utveckla undervisningen. Skolledare ska utveckla sig i att stötta lärarnas utveckling.

Skolledare är inte "upphöjda lärare", vi har ett annat uppdrag enligt styrdokumenten. Bara i skollagen nämns rektor över 100 gånger. Ska lärare sitta och lyssna när skolledare sitter och diskuterar sina frågor? Är inte det slöseri med tid?

Visst finns det ett behov av ökad förståelse för varandras professioner, men det åstadkommer man inte genom att ge alla samma fortbildning, utan genom att peka på skillnaderna och ge förståelse för varandras olika roller och uppdrag.

Eller ska flygledaren och piloten gå samma fortbildning? Ska förbundskaptenen i fotboll delta i träningen på samma sätt som fotbollsproffsen och även hoppa in som avbytare?

Och Volvos vd, ska han och svetsarna gå en kombinerad svets- och managementkurs?

Dylan Wiliam, John Hattie, Helene Timperley, Steven Katz & Lisa Ain Dack och Vivianne Robinson med flera skriver om skillnaden mellan att undervisa och att leda lärare så att de kan utveckla sin undervisning.

Det är olika uppdrag, olika jobb, och därför behövs olika professionsprogram.

Fler nyheter

Granskning med pärmen i famnen

2021-10-20

Förpappring , javisst! Skolinspektionen har börjat med sina regelbundna kvalitetsgranskningar. Hä...

Rektorer behöver också gemenskap

2021-09-15

Terminen har precis börjat. I skrivande stund var det bara någon vecka sedan lärarpersonalen...

Det finns gränser - så tack för mig

2021-05-24

Jag har jobbat en väldans massa år i skolan, började faktiskt vikariera redan som 19-åring, och...

Politiker hotar och vill tysta lärare

2021-04-08

Det förekommer dagligen hot mot journalister som skriver om vissa ämnen. Det har framkommit att e...

Trots allt - vi vill ha riktiga möten

2021-02-08

Det ekar tomt i personalrummet nu. Jag vill ha långpannekakor, kö vid dryckesautomaten och gnäll...