Nr 2/20 2020-04-01

Olika uppdrag - samma behov?

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den alldeles rätt i. Inte minst har små skolor och huvudmän svårt att ordna bra kompetensutveckling.

Ett professionsprogram inom skolan är en mycket bra idé, det har vi inom Sveriges Skolledarförbund propagerat för länge, och även Skolkommissionen lyfte det som ett viktigt förslag för fortsatt skolutveckling.

Men ... jag förstår inte varför skolledare och lärare ska ha samma fortbildning. Är vi plötsligt samma yrkeskår, med samma uppgift?

Jag, och de flesta med mig, har uppfattningen att lärare och skolledare har två helt olika uppdrag, även om målet, elevernas lärande, är gemensamt.

Med gemensam kompetensutveckling kommer ingen av grupperna att bli riktigt nöjda. Skolledaren ska leda utvecklingsarbetet i stort, läraren ska utveckla sin undervisning. Skolledaren ska inte lära sig hur lärare ska agera i klassrummet för att sedan tala om för lärarna hur de ska göra. Det är lärarprofessionens uppdrag att utveckla undervisningen. Skolledare ska utveckla sig i att stötta lärarnas utveckling.

Skolledare är inte "upphöjda lärare", vi har ett annat uppdrag enligt styrdokumenten. Bara i skollagen nämns rektor över 100 gånger. Ska lärare sitta och lyssna när skolledare sitter och diskuterar sina frågor? Är inte det slöseri med tid?

Visst finns det ett behov av ökad förståelse för varandras professioner, men det åstadkommer man inte genom att ge alla samma fortbildning, utan genom att peka på skillnaderna och ge förståelse för varandras olika roller och uppdrag.

Eller ska flygledaren och piloten gå samma fortbildning? Ska förbundskaptenen i fotboll delta i träningen på samma sätt som fotbollsproffsen och även hoppa in som avbytare?

Och Volvos vd, ska han och svetsarna gå en kombinerad svets- och managementkurs?

Dylan Wiliam, John Hattie, Helene Timperley, Steven Katz & Lisa Ain Dack och Vivianne Robinson med flera skriver om skillnaden mellan att undervisa och att leda lärare så att de kan utveckla sin undervisning.

Det är olika uppdrag, olika jobb, och därför behövs olika professionsprogram.

Fler nyheter

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...

Ställ tuffa krav på metoderna också

2020-02-06

Att lära barn läsa och skriva är en av skolans viktigaste uppgifter, en av förutsättningarna för...

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...