Nr 4/20 2020-09-16

Trygghet vinner över alla risker

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet där den ljusnande framtid, det goda folkhemmets idéer och tekniska landvinningar har lämnat svårhanterbara bieffekter som behöver hanteras. Ett bättre samhälle kan inte bara ge allt till alla överallt, utan behöver även vara hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt. En ekvation som blir tydligast i att vi behöver hantera de risker som uppstår i kölvattnet av en global ekonomi, ekologiska hot och förändringar av hur vi lever och arbetar.

Från alla håll hotas tillvaron och arbetsmiljön av faktorer som kan vara mer eller mindre möjliga att hantera. Stressande krav på att lotsa alla elever genom utbildningssystemet, spagaten mellan begränsade resurser och höga målsättningar, sjuka hus, otydlig introduktion av nyanställda, trafiksituationen utanför skolorna, aggressiva vårdnadshavare, pandemier och en trasig kaffeautomat, ska alla kartläggas utifrån arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.
Riskerna ska analyseras och åtgärdas. Ansvar ska fördelas. Åtgärderna ska följas upp och dokumenteras. Incidenter ska rapporteras. Systemen ska garantera att det finns rutiner för att problemen inte faller mellan stolar eller glöms bort och att vi känner oss trygga. För tillfället.

Livet är en risk och i vissa tider är det mer påtagligt än annars. I samma ögonblick som vi tar vårt första andetag påbörjas en resa av faror. Från det lilla barnets första steg till tonåringens mopedfärder i trafiken, relationen med den nya partnern, vedklyvning i sommarstugan eller fjällvandringen på semestern. Ingen rutin i världen kan undanröja alla faror som skulle kunna ske. Ingen kartläggning kan ringa in allt farligt, fånga upp den tysta oro som vilar hos dem vi möter som ledare eller ersätta utanförskap på arbetsplatsen.
För att skapa en trygg tillvaro i våra verksamheter handlar arbetet om att hantera fysiska och organisatoriska faktorer. Absolut! Men det handlar även om att ingjuta trygghet, lugn och att se saker från olika perspektiv.

Chefens roll är att följa rutinen och se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl. Ledarens roll är att organisationen rör sig framåt, trots de risker vi vet finns och de risker vi inte känner till.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...