Nr 5/21 2021-10-20

Granskning med pärmen i famnen

Förpappring , javisst!
Skolinspektionen har börjat med sina regelbundna kvalitetsgranskningar. Här är en högst personlig granskning av kvaliteten på dem.
Alvesson skriver att förebilden för Skolinspektionen, med felfinnande i fokus, verkar vara bilprovningen, och att dokumentation blir viktigast. Själva undervisningen bryr man sig mindre om. Men i en kvalitetsgranskning är det väl rejält feltänkt?
Bringselius skriver om ökningen av "förpappringen", ett välfunnet ord. Styrning och formalisering är svaret på alla frågor. Det som behövs, nämligen utveckling av kärnuppdraget, får därför allt mindre tid och uppmärksamhet.
Vi har nu blivit kvalitetsgranskade av Skolinspektionen. För er som inte blivit det kommer här en spoiler: De granskar inte kvaliteten, de vill titta på dokumentationen! För er som varit med om deras tidigare granskningar så är det alltså inte något nytt i uppföljaren, som rimligen borde kallats dokumentgranskning. Den också.

Jag blev hoppfull när man skulle börja göra kvalitetsgranskningar. Jag har flera mycket kompetenta bekanta, före detta skolledare och skolutvecklare, som började arbeta på Skolinspektionen inför att de skulle börja med kvalitetsgranskning och inte bara tillsyn. Nu, äntligen, tänkte jag, skulle det bli fart på kvalitetsutvecklingen i svensk skola.
Döm om min förvåning – och besvikelse – när det visar sig att man från skolinspektionspyramidens topp skickar ut ett frågeunderlag som alltså mest handlar om dokumentation, inte om kvalitet.
Vi är en stor huvudman, men måste ändå ta resurser från vårt kvalitetsarbete(!) för att svara inkvisitionen, förlåt, inspektionen. Jag kan bara föreställa mig hur illa detta blir för små huvudmän, som kanske måste ta resurser från undervisning för att ge myndigheten det myndigheten vill ha.
Det skulle behövas en egen forskningsenhet och en egen skolinspektion hos varje huvudman för att kunna besvara deras frågor och leva upp till de krav på uppföljning och analys de ställer. Men det är också illa att man skickar signalen till skolor att man kan strunta i kvalitet på verksamheten så länge alla papper är på plats.
För en myndighet med många pärmar och stora, fina hålslag är så klart mer papper svaret på alla frågor och problem. Men, vad vet jag som inte har en enda pärm i min bokhylla, bara böcker om skolutveckling, ledarskap och lärande.
Notera att det är uppdraget jag vänder mig emot, inte de tjänstemän som är satta att utföra det. Om min skola nu blir inspekterad på grund av den här krönikan så är ni så klart välkomna! Ni får dock ta med egna pärmar.

Fler nyheter

Granskning med pärmen i famnen

2021-10-20

Förpappring , javisst! Skolinspektionen har börjat med sina regelbundna kvalitetsgranskningar. Hä...

Rektorer behöver också gemenskap

2021-09-15

Terminen har precis börjat. I skrivande stund var det bara någon vecka sedan lärarpersonalen...

Det finns gränser - så tack för mig

2021-05-24

Jag har jobbat en väldans massa år i skolan, började faktiskt vikariera redan som 19-åring, och...

Politiker hotar och vill tysta lärare

2021-04-08

Det förekommer dagligen hot mot journalister som skriver om vissa ämnen. Det har framkommit att e...

Trots allt - vi vill ha riktiga möten

2021-02-08

Det ekar tomt i personalrummet nu. Jag vill ha långpannekakor, kö vid dryckesautomaten och gnäll...