Nr 2/21 2021-04-08

Politiker hotar och vill tysta lärare

Det förekommer dagligen hot mot journalister som skriver om vissa ämnen. Det har framkommit att en del journalister, och deras familjer, har utsatts för dödshot, hot om att misshandlas och våldtas när de vågat granska vissa politiska inriktningar och påståenden.
När kommer den trenden att sippra in i skolans värld? Det har den redan gjort.
En skånsk rektor, som hävdade att kommunen bröt mot grundlagen när den förbjöd huvudbonader i skolan, pressades att avgå. Yttrandefrihet gäller alltså inte i den kommunen, så det är brott mot två av våra grundlagar.
Nu ser vi att folkvalda personer inom samma politiska ytterområde attackerar lärare och lärares undervisning. En folkvald politiker med en hög post i en skånsk kommun – inte i vår egen – vill bestämma vad en av mina lärare säger på lektionerna.

Läraren tog upp en aktuell händelse, stormningen av Capitolium, på en distanslektion. Politikern satt och lyssnade på lektionen och skriver sedan till läraren att det är jämförbart med DDR att kalla händelserna för ett försök till statskupp. I princip alla andra är överens om att det var just det det handlade om. Men det får läraren inte säga enligt politikern, för det innebär att läraren "ser fascister överallt".
Politikern avslutar sitt mejl med "Med önskan om bättring". Med tanke på retoriken i politikerns mejl och den rådande situationen med direkta hot mot misshagliga personer och deras familjer, kan det så klart uppfattas som ett underförstått hot.
Läraren kontaktar mig, och jag svarar föräldern/politikern att jag har full tillit till att läraren följer skollagen och läroplanen när det gäller objektiv undervisning.
Politikerns svar blir "Jag ska dokumentera vidare undervisning och återkommer vid behov". En undran blir ju då på vilket sätt han återkommer. Återigen något som kan tolkas som ett hot.
Läraren, som är erfaren, klok och balanserad, är så klart skärrad, det är hans kolleger också.

Skolans ska vara en bildningens högborg, där vi försvarar de demokratiska idealen och yttrandefriheten. Vi ska inte vika oss för de som vill tysta vissa åsikter, för då kan vi lika gärna stänga våra skolor. Vi har ett uppdrag att värna demokratin. Lärare ska inte få utsättas för politiska påtryckningsförsök.

Fler nyheter

Är du också redan fullärd?

2022-12-01

Jag är 36 år och gör mitt andra år som rektor. Jag skulle förstås aldrig säga det högt, men det...

Svårt med tillit - men inte här

2022-10-21

Det där med tillit är inte lätt. Jo, det vardagliga ordet tillit, i betydelsen att lita på någon,...

Pausen är viktig så tack för kaffet

2022-09-01

För ungefär ett år sedan beslutade min arbetsgivare om att alla medarbetare skulle erbjudas grati...

Hög tid att leda från klassrummet

2022-05-03

Läsåret går mot sommarlov. Hur många nya lärare och elever har börjat på din skola under året?...

Organisera för lärande

2022-03-18

Är det inte dags att lägga upp fortbildningen för lärare utifrån vad vi vet om hur lärande och...