2021-02-08

Trots allt - vi vill ha riktiga möten

Det ekar tomt i personalrummet nu. Jag vill ha långpannekakor, kö vid dryckesautomaten och gnäll över att smaken på kaffet blivit sämre. Jag vill höra personalen prata engelsk ligafotboll, handarbete eller recept. Jag vill se leende kollegor som på sina telefoner visar bilder av barn, hundar eller familjeaktiviteter. Jag vill känna den sociala jordmånen som behövs när vi odlar en skolkultur som gör att vi ser fram emot att träffas och göra det extra för varandra.
Vi behöver umgänget och varandra. Redan Aristoteles insåg att människan är ett zoon politikon, ett socialt djur som har ett behov av en större gemenskap och genom idéhistorien löper detta som en röd tråd. Vi behöver sammanhanget och en tillhörighet tillsammans med de som delar vår vardag. Våra funktioner finns där, men utan ett socialt kitt reduceras vi till opersonliga kuggar i ett anonymt maskineri.
Digitala möten är förvånansvärt effektiva och utan hänsyn till avstånd kan vi mötas, informera och meddela varandra. Kollegor och medarbetare sitter blekt upplysta bakom sina datorer och vid utsatt tid kan vi utan startsträcka snabbt och effektivt jobba oss igenom våra vardagliga problem. I digitala möten kan vi förvisso vara sociala, samtala, lösa problem och fatta beslut. I en viss utsträckning kan vi även skämta och lägga till bakgrunder med ständer, städer och rymdskepp. Men i samma ögonblick man trycker på "avsluta" upphör gemenskapen att existera och bara minnesanteckningarna finns kvar.

Martin Buber, en av 1900-talets mest tänkvärda filosofer, hade samvaron och den djupare kontakten mellan människor som tema i sitt tänkande och författarskap. Förutsättningen för att vi ska känna oss förbundna med andra är att vi går in i ett verkligt möte med andra. I detta kan man inte ha fasader, utan deltagarna går alla in i samtalet ärligt. På det digitala mötet är fasaden det enda som existerar. Man måste även vilja mötas i dialogen och vara intresserad av varandra och oavsett handuppräckningsfunktioner eller smågrupper, är skärmen ett effektivt filter för ett fördjupat samtal. Slutligen är det viktigt att det finns utrymme att lyssna på varandra och lyssna in hur de andra mötesdeltagarna uppfattar det som dialogen handlar om. "Frågor i chatten" bidrar inte tillnärmandevis med detta.
Oavsett om det handlar om teams, meet eller zoom så har vi lärt oss massor om hur vi skapar effektiva och informativa möten. Skolor har på ett fantastiskt sätt ställt om sin verksamhet och på några veckor lyckats med sådant som normalt skulle ta många år att göra. Men så fort pandemin börjat ebba ut ska jag ha verkliga möten med verkliga människor. Både i fikarummet och med kollegor.

Fler nyheter

Det finns gränser - så tack för mig

2021-05-24

Jag har jobbat en väldans massa år i skolan, började faktiskt vikariera redan som 19-åring, och...

Politiker hotar och vill tysta lärare

2021-04-08

Det förekommer dagligen hot mot journalister som skriver om vissa ämnen. Det har framkommit att e...

Trots allt - vi vill ha riktiga möten

2021-02-08

Det ekar tomt i personalrummet nu. Jag vill ha långpannekakor, kö vid dryckesautomaten och gnäll...

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...