Nr 3/22 2022-05-03

Hög tid att leda från klassrummet

Läsåret går mot sommarlov. Hur många nya lärare och elever har börjat på din skola under året? Säkert många, vars lärande vi rektorer är ytterst ansvariga för. Men trots att vi är det, hur ofta ser vi dem på själva skådeplatsen – i klassrummen?
Rektorer med mest påverkan på elevernas lärande, är de som leder lärares lärande och kvalitetssäkrar undervisningen, pekar skolforskningen mot. Samtidigt framkom det i en enkät från LR 2017 att majoriteten av lärarna under ett läsår inte fått klassrumsbesök av rektor. En lärarvän till mig berättar att hon fått ett enda lektionsbesök på 15 år(!).
Hur leder vi något som vi aldrig själva sett?

Så när jag började som rektor under pandemin, skulle jag förstås leda skolans pedagogiska utveckling utifrån klassrummen, genom mängder av lektionsbesök. Riktigt så blev det inte. Känner du igen ursäkter som: undervisningen är på distans, det är mycket annat när man är ny, lärarna är nog så kunniga och tiden räcker inte till?
Ursäkter, helt enkelt.
Men nej, det dög inte. Vi kan inte trolla fram mer tid, men däremot omprioritera arbetsveckan genom att utgå från andra frågor: Vad behöver jag göra idag för att få som mest positiv påverkan på lärarnas och elevernas lärande? Och, hur vet jag om jag lyckats?
En del av svaret är att kontinuerligt lämna kontorsrummet, se klassrumspraktikerna och leda lärandet utifrån det.
Det får ändå inte tiden att räcka till, kan man känna. Men om du planerar din tid utifrån frågor som sätter lärandet i fokus, kan du i ärlighetens namn inte stryka vissa möten då? Pröva det. Får du olovlig frånvaro? Eller har du som rektor ditt professionella mandat att använda tiden så som du vet är bäst för din personal och dina elever?

Så nästa läsår, ska vi ta oss ut och leda mer utifrån det som händer i klassrummen och mindre från kontorsrummet?
Du kan börja smått och spontant utifrån tumregeln: så snart du får träsmak av kontorsstolen eller ögonen svider av att läsa mejlen, ta då ett varv på din skola. Besök något av alla dina klassrum. Se dina lärare och elever på lärandescenen. Kommer du att inspireras eller förfasas över det du ser? Om du inte säkert vet svaret på den frågan, är det dags att ta reda på det.

Fler nyheter

Hög tid att leda från klassrummet

2022-05-03

Läsåret går mot sommarlov. Hur många nya lärare och elever har börjat på din skola under året?...

Organisera för lärande

2022-03-18

Är det inte dags att lägga upp fortbildningen för lärare utifrån vad vi vet om hur lärande och...

Ta ut rätt riktning med din kompass

2022-02-08

Jag hörde för en tid sedan en intervju med Lars Fält, en av vårt lands stora överlevnadsexperter....

Tänker du bara på jobbet på jobbet?

2021-12-07

Jag vaknar på natten, tänker på jobb, får svårt att somna om. Jag plockar en kantarell, tänker på...

Granskning med pärmen i famnen

2021-10-20

Förpappring , javisst! Skolinspektionen har börjat med sina regelbundna kvalitetsgranskningar. Hä...