Nr 4/17 2017-05-02

Framgångsfaktorer som gör mig förhoppningsfull

Framgångsfaktorer - det är ordet jag är uppfylld av just nu. Ett ord som många anser vara lite klyschigt men som ingen kan låta bli att bli glad av.

Då jag är en person som drivs av gott samarbete och en tro på gediget fackligt arbete frossar jag för närvarande i att analysera olika framgångsfaktorer.

Framgångsfaktorn med stort F just nu är såklart Skolkommissionens arbete.

Tänk vad häftigt att alla dessa kommissionärer, med bakgrund från vitt skilda håll, till slut enades om ett slutbetänkande!

Mäktigt också att vår ordförande, Matz Nilsson, är en av kommissionärerna. Att sedan skolledarskap lyfts som en av kärnfrågorna i kommissionens förslag gör saken ännu bättre. Nu är det regeringens ansvar att ta tillvara resultatet av detta omfattande arbete så att det kommer Sveriges elever tillgodo.

En annan aktuell framgångsfaktor i vår värld är den avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser som parterna tecknade i augusti 2016.

Efter att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hade presenterade ett minst sagt provocerande förslag om "sjukskatt", samlades parterna och tog med kraftansträngningar fram till ett förslag som vi alla kunde ställa oss bakom.

Självklart fick vi alla göra avkall på någon fråga, men vi uppfattade ändå att förslaget gjorde oss alla till vinnare.

Och här kommer ännu en framgångsfaktor - Annika Strandhäll lyssnade på parterna och drog tillbaka sitt kritiserade förslag!

Nu pågår nu ett jättearbete, som parterna gör tillsammans, med att implementera avsiktsförklaringen.

I min värld är det precis så man gör skillnad i fackligt arbete.

Man lyssnar av sina medlemmar, man formulerar och driver sin uppfattning i centrala frågor och därefter visar man mod genom att även våga kompromissa för att kunna nå framgång i ett bredare perspektiv.

För svensk skolas skull hoppas jag att det finns fler ministrar som Annika Strandhäll. Ministrar som förstår vikten av att lyssna på parterna och ta tillvara den stora kompetens som finns.

För även om det alltid finns detaljer som inte känns optimala för alla, vägs de ofta upp av att de som verkar inom området ser en vettig helhet.

För att fortsätta kunna analysera framgångsfaktorer, har vi än en gång gått ut med vår stora medlemsenkät. Arbetet med att den pågår för fullt.

Det går bra för Sveriges Skolledarförbund just nu. Vi når ut bra med våra frågor och vi blir fler och fler. Det gör sammantaget att vår samlade röst för Sveriges skolledare blir ännu starkare.

Och allt börjar som sagt med att vi lyssnar av våra kloka medlemmar - Sveriges viktigare chefer.

Nämnde jag förresten att det äntligen är vår!

Fler nyheter

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...