Nr 7/17 2017-09-19

Nu lyfter vi fram Sveriges viktigaste chefer

Den 3 september firade vi Skolledarnas dag för femte året i rad. Syftet med dagen är att samla alla skolledare, medlemmar och ännu inte medlemmar, för att synliggöra skolledares viktiga arbete.

Vi vill visa hur avgörande ledarskapet i förskola och skola är för barns utveckling och elevernas resultat. Förutom att synliggöra vårt viktiga arbete behöver vi också beskriva och informera om vilka förutsättningar som behövs för att skolledare ska kunna ta sitt ansvar fullt ut.

Sveriges Skolledarförbund är allt synligare i media och vår senaste medlemsundersökning visar att våra medlemmar idag upplever oss som den samlade rösten för alla skolledare. Glädjande och mycket viktigt då vi verkligen behövs och kan göra skillnad i debatten.

En del av synliggörandet av skolledarprofessionen utgörs av vårt pris - Sveriges stora Skolledarpris.

Vi har nu öppnat nomineringsförfarandet för det pris som delas ut 2018. Priset innebär förutom ett fint synliggörande en prissumma på 100 000 SEK. Missa inte prisutdelningen som sker under högtidliga former i samband med Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 14-15 mars.

Just nu synliggör vi även Skolledare på ett lite lättsammare sätt i och med septembers Skolledarutmaning. Skolledarutmaningen går ut på att fotografera sin skolledarpåse, det man samlar i påsen och fotografera detta. Fotot publicerar du på vår FB-sida och/eller Twitter.

Vad gäller förutsättningarna för hur skolledare ska kunna ta sitt ansvar fullt ut har förbundet nu lagt in ytterligare en växel. I början av september inleddes ett stort arbete i förbundet med att ta fram våra viktigaste frågor inför riksdagsvalet 2018. Frågorna grundar sig i de svar ni gett i, den nyligen genomförda medlemsenkäten och vår stora branschkännedom

Avslutningsvis kan jag berätta att vi slagit ännu ett förbundsrekord i antalet nya medlemmar under augusti månad. Nästan 100 nya skolledare valde att gå med hos oss under denna läsårets första månad. Nu arbetar vi vidare med att stärka medlemsnyttan både för er nykomlingar och er lite trognare medlemmar.

Fler nyheter

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...