Nr 5/17 2017-05-29

Vi behövs - för att stärka din lön och arbetsmiljö

Sveriges Skolledarförbund fokuserar som ni vet hårt på att höja skolledares löner. Ett arbete vi ständigt växlar upp - vi ser att det ger resultat. Ett annat område sedan några år tillbaka kräver extra mycket uppmärksamhet, är er arbetsmiljö.

När det gäller skolledares löner tror och hoppas jag att alla känner till vårt ständigt ihärdiga arbete att verka för att Sveriges skolledare ska ha den lön som motsvarar uppdraget.

Nu behöver vi bli bättre på att även belysa vårt pågående arbete med att förbättra skolledares arbetsmiljö.

Vårt arbete utgår ifrån förbundets arbetsmiljöpolitiska program, Vår arbetsmiljö. De riktlinjer som anges där integreras i vårt löpande arbete, allt ifrån enskilda medlemsärenden, kontakter med arbetsgivare och ansvariga politiker. Vi för också fram vår syn i de partsgemensamma arbeten vi representeras i.

Jag sitter själv, i egenskap av vice ordförande i Akademikeralliansen, med i Arbetsmiljörådet. Där är samtliga avtalsområden inom kommunal sektor inklusive arbetsgivarorganisationen SKL representerade.

För glädjande nog är arbetet med att verka för en god arbetsmiljö ett arbete vi med fördel gör tillsammans med såväl andra förbund som våra "motparter".

I och med att samtliga parter hösten 2016 tecknade en avsiktsförklaring för att minska sjuktalen, har frågan nu dessutom fått den uppmärksamhet den förtjänar.

Sveriges Skolledarförbund har tillsammans med övriga Sacoförbund bland annat drivit vikten av att ge chefer bättre förutsättningar för att kunna verka för en bättre arbetsmiljö. Både för sig själva och sina anställda.

Ett konkret exempel är att parterna inom kommunal sektor tillsammans tagit fram en webbaserad arbetsmiljöutbildning. Detta har varit möjligt då vi sedan några år tillbaka har bildat Suntarbetsliv som arbetar med just vår arbetsmiljö. På uppdrag av oss arbetar de för högtryck för att nå den tydliga visionen "Ingen ska bli sjuk av att jobba".

Arbetsmiljöutbildningen vänder sig till såväl chefer och skyddsombud och tar även hänsyn till att man kan ha båda dessa roller.

Utbildningen finns på suntarbetsliv.se. Där kan du också ta del av den senaste forskningen på området och andra partsgemensamma verktyg inom områden som hot och våld, samverkan och rehabilitering.

Vi vet att er arbetsmiljö är tuff. Sveriges Skolledarförbund behövs för att stärka era villkor.

Fler nyheter

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...