Nr 8-9/17 2017-11-20

Visst är skolledare ett framtidsyrke!

Skulle du rekommendera Sveriges ungdomar att satsa på skolledaryrket?

Sveriges Skolledarförbunds centralorganisation Saco presenterar årligen prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken ser ut på fem års sikt.

Prognoserna sammanfattas i rapporten Framtidsutsikter som ska underlätta för de som ska välja en högskoleutbildning.

Skolledaryrket skiljer sig från övriga yrken i Saco eftersom en skolledare inleder sin karriär inom ett annat yrke. Idag kommer majoriteten av skolledarna från läraryrket.

Föga överraskande visar rapporten att efterfrågan på skolledare kommer att vara stor de kommande fem åren. Underlaget till rapporten kommer bland annat från vårt förbund. Vi vet också att sannolikheten är mycket stor för att efterfrågan på skolledare kommer att fortsätta öka under en överskådlig tid.

Anledningen är att vi befinner oss mitt i en generationsväxling. Många skickliga skolledare går i pension samtidigt som stora satsningar gjorts på löner, alternativa karriärvägar med mera för lärare.

Sannolikheten att få ett jobb som skolledare efter avklarad akademisk utbildning är alltså god.

Men frågar du våra medlemmar krävs det mer än en god arbetsmarknad för att klassa skolledare som ett framtidsyrke.

Det krävs också en lön som matchar det komplexa uppdraget dagens skolledare har.

Det medskicket har vi fått tydligt från våra medlemmar i vår senaste medlemsenkät. Det är också en fråga som vi jobbat särskilt aktivt med de senaste åren.

Vi kan konstatera att skolledare i vårt förbund haft en löneutveckling på cirka fem procent de senaste åren. Det är en bra siffra om vi jämför med andra chefsgrupper i Sverige. Men vi är långt ifrån nöjda och fortsätter därför vårt arbete med att lyfta skolledares löner.

För bästa möjliga resultat framöver behöver vi fortsätta att hjälpas åt på alla nivåer. Det vill säga, på nationell nivå måste förbundet fortsätta uppvakta regering och riksdag, på central nivå behöver vi fortsätta utveckla våra löneavtal, våra förtroendevalda måste fortsätta lyfta skolledaryrket på arbetsplatserna och den enskilda skolledaren behöver lyfta sina insatser och lönekrav till arbetsgivaren.

Dessutom behöver vi ha en ständig dialog mellan de olika nivåerna för att bli samstämda och tydliga: Attraktiva skolledarlöner ska ses som en investering och gynnar alla och resultaten i förskola och skola!
Min uppfattning är att vi blir allt bättre på att ställa krav och att på såväl nationell som lokal nivå, vill man veta var vi står och att våra synpunkter är efterfrågade.

Lönen är alltså viktig men det behövs också en bra arbetsmiljö för att skolledaryrket ska bli ett framtidsyrke.

Vi vet att våra medlemmar har en tuff arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och sparsamt med resurser. De tvingas prioritera hårt och det går ut över barn och elever.

Sveriges demografi kräver att vi fortsätter arbeta längre än vi gör idag och då måste arbetsmiljön bli bättre. Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att vi både ska kunna och vilja fortsätta arbeta en bra bit efter 65 års ålder.

Idag pågår arbete med ett friskare och hållbarare arbetsliv bland annat inom ramen för den avsiktsförklaring arbetsmarknadens parter tecknat med regeringen för att få ner sjuktalen. Men många fler insatser krävs och framförallt behöver arbetet genomsyra den lokala verksamheten.

Men det viktigaste av allt är att skolledare är Sveriges viktigaste chefer.

De har en avgörande betydelse för resultatet i förskola och skola. Skolledaryrket rymmer också mycket arbetsglädje. För skolledare vet att de behövs och gör stor nytta för barn och elever.

Så svaret till alla Sveriges ungdomar är:

Ja, skolledare är definitivt ett framtidsyrke!

Här finns vår samlade röst för Sveriges skolledare

Sveriges Skolledarförbund är den samlade rösten för alla Sveriges skolledare. Håll dig ständigt uppdaterad via:

  • Vår hemsida www.skolledarna.se
  • Vårt nyhetsbrev Skolledare.FREDAG
  • Vår tidning Skolledaren www.skolledaren.se

 

Fler nyheter

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...