Nr 6/18 2018-09-20

Ditt svar i löneenkäten är mycket viktigt

Efter en lång och fin sommar är hösten äntligen här.

I förbundet befinner vi oss just nu i ett härligt tillstånd, präglat av både arbetsglädje och arbetsro.

Den nya förbundsstyrelsen som valdes i april har på allvar satt i gång sitt arbete utifrån kongressens beslut. Kloka beslut som är baserade på vad ni medlemmar vill att ert förbund ska göra.

Vår färdriktning är fortsatt tydlig - vi ska vara den samlade rösten för alla Sveriges skolledare. Vår röst är vara stark och gör skillnad för resultatet i förskola och skola.

Hösten inleddes med Skolledarnas dag. I år sammanföll den med slutspurten av vår egen valkampanj "Skolledarnas framtidsfrågor", vårt eget valmanifest.

Nu är valrörelsen över men vi har mycket energi kvar och våra frågor är fortfarande högaktuella. Nästa steg är att uppvakta de nya politikerna, nationellt och lokalt.

Vi vet att ni rankar vårt arbete med skolledares löner högt. Ett viktigt medskick från er som vi nu tar med oss in i arbetet med förbundets sjunde löneenkät som kommer i mitten av oktober.

Vi har hittills haft en mycket hög svarsfrekvens på löneenkäten. Det går inte att betona nog med vikten av att ni alla fortsätter att svara på denna enkät. Svaren i kombination med vår branschkunskap och de ansvar vi tar för lönefrågorna, gör att vi har goda möjligheter att nå ännu större framgångar.

För det är faktiskt så att trots att skolledarnas löner ännu inte matchar det komplexa uppdrag som en skolledare har, har löneutfallet legat runt fem procent de senaste åren. 2017 var siffran 5, 4 procent. Det är en bra siffra och i rätt riktning. Men vi har långt kvar.

Vi tar vår del av ansvaret genom att ha skickliga fackliga förtroendevalda som kvalitetssäkrar en bra löneprocess. Vårt arbete med att ge stöd och verktyg för skolledare som ska förhandla sin egen lön fortsätter i oförminskad takt.

Det ger vi främst till våra medlemmar men även till ännu inte medlemmar. Det gynnar alla Sveriges skolledare.

Följ oss på sociala medier

Följ Sveriges Skolledarförbund!

På Twitter: @Skolledare @matz-skolledarna

På Facebook: Sveriges Skolledarförbund

På Instagram: sverigesskolledarforbund

Och gilla oss!

Fler nyheter

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....