Nr 3/2018 2018-04-18

Stanna eller gå - tänk efter noga

Du som är skolledare är hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Antalet vakanta tjänster är många och arbetsgivaren vet att skolledaren har ett avgörande betydelse för resultatet i förskola och skola.

Vi får just nu många samtal till vår medlemsjour från skolledare som vill ha råd från oss om de ska nappa på ett jobberbjudande eller ej, och vilka villkor de i så fall ska begära.

Det är roliga och viktiga samtal för oss som jobbar på förbundet.

Ofta kommer det nya erbjudandet med en väsentligt högre lön. Det är givetvis ett argument som talar för ett jobbyte.

Men innan du bestämmer dig är det viktigt att göra en helhetsbedömning av både det jobb du har och det jobb du erbjuds.

Börja med att analysera din nuvarande tjänst.

Fråga dig själv om du trivs med ditt uppdrag, dina kolleger och om du upplever att du har bra förutsättningar för att utföra ditt uppdrag. Du bör även fundera över hur dina utvecklingsmöjligheter ser ut på ditt nuvarande arbete.

Sedan bör du ställa dig motsvarande frågor om den nya tjänsten. Du vet att din lön ökar men hur ser förutsättningarna ut i övrigt?

Kanske är det så att du kommer fram till att du bör byta jobb snart men att den aktuella tjänsten inte är den du ska byta till.

Med tanke på att det kommer fler vakanta tjänster bör du ha is i magen om det inte känns helt bra.

Viktigt att komma ihåg är att oavsett vilket val du gör, är det just ett aktivt val.

Väljer du att stanna kvar på ditt nuvarande jobb är det inte en passiv handling då du ju faktiskt väljer det på nytt.

Dessutom kan du nyttja det nya erbjudandet till att inleda en dialog med din arbetsgivare om dina nuvarande villkor.

Om du bedömer att man gärna vill ha dig kvar, kan du vara öppen med att du fått ett erbjudande med en väsentligt högre lön men att du trots det hellre stannar kvar.

En klok arbetsgivare vet hur viktigt det är med kontinuitet i uppdraget och hur mycket det kostar att rekrytera din efterträdare.

Förhoppningsvis kan en sådan dialog leda till att du får en bättre löneutveckling även utan ett jobbyte.

Det är angeläget att fler skolledare förstår vikten av att nyttja de tillfällen som ges till att förhandla sin lön.

Självklart lättast att få upp sin lön i samband med en ny anställning. Men med finess och en god motpart kan lönen höjas mer än väntat både vid det årliga lönesamtalet eller om omständigheterna runt din befattning ändras.

Du har som skolledare en viktig uppgift att leta upp lämpliga tillfällen både för din egen, dina kollegors och alla Sveriges skolledares skull.

Tre löneråd

  • Boka en egen lönerådgivning via jour@skolledarna.se
  • Bestäm vilken mållön du siktar på för framtida löneförhandlingar
  • Håll dig à jour om skolledarnas löneutveckling via Du och din lön 2018 och Saco lönesök.
Fler nyheter

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...