Nr 1/18 2018-01-30

Vi tar ansvar för landets viktigaste chefer

Jag har stora förväntningar på Sveriges Skolledarförbund 2018. Tillsammans med er gjorde vi ett fantastiskt arbete 2017. Nu har vi ett ansvar att utifrån den plattform vi byggt, upp ta ytterligare steg för att lyfta Sveriges skolledare.

Vår strategi är tydlig. Vi kommer inför valet i höst driva våra fokusfrågor nationellt, regionalt och lokalt under #Skolledarnasframtidsfragor.

Vårt uppdrag att stärka skolledaren i sin viktiga roll. Dels för att vi är det fackförbund som enbart organiserar skolledare, men framförallt för att ni ska kunna göra ett bra arbete för barn i förskola och elever i skolan.

Vi vet att våra medlemmar är villiga att axla ansvaret som ledare. Vi vet också att det krävs vissa förutsättningar för att nå framgång:

  • En lön som motsvarar uppdraget.
  • Rimligt antal underställda.
  • Tydliga mandat, ansvar och förutsättningar att leda organisationen.
  • En nationellt sammanhållen utbildningspolitik.

Dessa förutsättningar kommer vi ha fullt fokus på under hela 2018.

Sveriges Skolledarförbund inleder året med att för sjätte året i rad presentera Sveriges bästa statistik för skolledare.

Vi är stolta över att löneutfallet för våra medlemmar landade på 5,4 procent för 2017.

Trots att vi förra året tog ett viktigt steg med att höja skolledarnas löner är vi långt ifrån nöjda med dagens löneläge.

Mållönen för skolledare ska ha passerat 75 000 kr 2020 och dit är det fortfarande en bit att gå.

För att matcha 2017 års löneökning på 5,4 procent har vi höjt taket i vår kollektiva inkomstförsäkring till 80 000 kr/månad från och med den 1 januari 2018.

För att ta höjd för ytterligare löneökningar 2018 har vi dessutom redan nu bestämt att höja taket ytterligare - till 100 000 kr per månad i vår.

Jag hoppas att fler huvudmän inser vikten av att investera i skolledares löner och övriga arbetsvillkor under 2018. För våra medlemmars skull, men framförallt för barnen i förskolan och eleverna i skolan.

Tre heta tips i vår

  • Följ förbundets valrörelse på vår kampanjsajt www.framtidsfragor.org
  • Håll dig uppdaterad om våra fördelaktiga gruppförsäkringar på www.skolledarna.se
  • Sprid våra rekommenderade ingångsvärden till skolledare som söker nytt arbete www.skolledarna.se (och i vår skrift Du och din lön 2018)
Fler nyheter

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...

Förskolecheferna gör oss ännu starkare

2019-03-19

Sveriges Skolledarförbund är det självklara valet för Sveriges alla chefer inom förskola och skol...

Vem har sagt att januari ska vara en tråkig månad?

2019-02-07

2019 blir ett spännande år för alla Sveriges skolledare. Vårt förbund har en viktig uppgift i att...

Vi nådde ut med våra (framtids)frågor

2018-12-03

2018 kan sammanfattas som det år då vi med framgång använde vår samlade röst för att nå lokala oc...