Nr 6/19 2019-10-09

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod.

Visst, jag har varit en förespråkare länge, men först nu har jag sett dess fulla potential. "Besjälningen" är en direkt konsekvens av att jag tillsammans med min kollega från Sveriges Kommuner och landsting precis besökt en kommun som står i begrepp att revidera sitt befintliga samverkansavtal.

Kommunen står idag inför stora utmaningar och dess ledning ser en utvecklad samverkan som en av förutsättningarna för att kunna hantera dem.

Personalchefen bjöd därför in både chefer, skyddsombud, fackliga företrädare och övrig personal till ett uppstartsmöte där vi centrala parter deltog. Vi inledde med en dragning om de förändringar som gjorts i det centrala samverkansavtalet och vilka vinster vi ser.

Man hade hoppats på 100 personer men strax innan mötet började hade över 200 personer bänkat sig. Och i och med detta så uppfyllde kommunen det viktigaste kriteriet för en fungerande samverkan - engagemang!

Dessutom deltog både kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen vilket sände signalen att ämnet var sanktionerat fullt ut.

Varför är då samverkan ett skarpare verktyg än regelrätt förhandling?

Enligt medbestämmandelagen (MBL) är arbetsgivaren skyldig att förhandla med facken inför vissa frågor och fortlöpande informera om hur verksamheten utvecklas. Det ger facken möjlighet att framföra sina synpunkter och att påverka besluten genom att ge arbetsgivaren å sin sida ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Samverkan å sidan, innebär att alla medarbetare från början deltar i diskussioner om verksamheten. Inga färdiga förslag ska tas fram förrän alla varit med och diskuterat.

Basen är arbetsplatsträffar. Diskussionen sker löpande där och i enskilda samtal chef-medarbetare.

Fackliga företrädare deltar i partsgemensamma samverkansgrupper, men de mötena är inga regelrätta förhandlingar.

En annan styrka med samverkan är att förhandlingsskyldigheten enligt MBL tas omhand, likväl som arbetsmiljöfrågorna, som annars regleras i arbetsmiljölagen. Frågorna integreras med verksamheten och inte hanteras i separata spår.

Jag ser verkligen en potential i vårt nya avtal!

I min nästa spalt tar jag upp de förutsättningar som krävs.

Tre måsten

  • Glöm inte nominera Sveriges bästa skolledare till Stora Skolledarpriset. Kolla skolledarna.se hur du gör.
  • #ledandeprofession är on tour – kolla när den kommer till dig!
  • Har vi din rätta e-postadress. Nu förbereder vi Sveriges viktigaste lönestatstik, gå in på din egen sida och kolla!
Fler nyheter

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...