Nr 6/19 2019-10-09

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod.

Visst, jag har varit en förespråkare länge, men först nu har jag sett dess fulla potential. "Besjälningen" är en direkt konsekvens av att jag tillsammans med min kollega från Sveriges Kommuner och landsting precis besökt en kommun som står i begrepp att revidera sitt befintliga samverkansavtal.

Kommunen står idag inför stora utmaningar och dess ledning ser en utvecklad samverkan som en av förutsättningarna för att kunna hantera dem.

Personalchefen bjöd därför in både chefer, skyddsombud, fackliga företrädare och övrig personal till ett uppstartsmöte där vi centrala parter deltog. Vi inledde med en dragning om de förändringar som gjorts i det centrala samverkansavtalet och vilka vinster vi ser.

Man hade hoppats på 100 personer men strax innan mötet började hade över 200 personer bänkat sig. Och i och med detta så uppfyllde kommunen det viktigaste kriteriet för en fungerande samverkan - engagemang!

Dessutom deltog både kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen vilket sände signalen att ämnet var sanktionerat fullt ut.

Varför är då samverkan ett skarpare verktyg än regelrätt förhandling?

Enligt medbestämmandelagen (MBL) är arbetsgivaren skyldig att förhandla med facken inför vissa frågor och fortlöpande informera om hur verksamheten utvecklas. Det ger facken möjlighet att framföra sina synpunkter och att påverka besluten genom att ge arbetsgivaren å sin sida ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Samverkan å sidan, innebär att alla medarbetare från början deltar i diskussioner om verksamheten. Inga färdiga förslag ska tas fram förrän alla varit med och diskuterat.

Basen är arbetsplatsträffar. Diskussionen sker löpande där och i enskilda samtal chef-medarbetare.

Fackliga företrädare deltar i partsgemensamma samverkansgrupper, men de mötena är inga regelrätta förhandlingar.

En annan styrka med samverkan är att förhandlingsskyldigheten enligt MBL tas omhand, likväl som arbetsmiljöfrågorna, som annars regleras i arbetsmiljölagen. Frågorna integreras med verksamheten och inte hanteras i separata spår.

Jag ser verkligen en potential i vårt nya avtal!

I min nästa spalt tar jag upp de förutsättningar som krävs.

Tre måsten

  • Glöm inte nominera Sveriges bästa skolledare till Stora Skolledarpriset. Kolla skolledarna.se hur du gör.
  • #ledandeprofession är on tour – kolla när den kommer till dig!
  • Har vi din rätta e-postadress. Nu förbereder vi Sveriges viktigaste lönestatstik, gå in på din egen sida och kolla!
Fler nyheter

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....

Ikigai på er alla!

2020-02-06

Har ni hört talas om det japanska begreppet ikigai? Det betyder ungefär "anledning att finnas...