Nr 2/19 2019-03-19

Förskolecheferna gör oss ännu starkare

Sveriges Skolledarförbund är det självklara valet för Sveriges alla chefer inom förskola och skola. Den samlade rösten för alla Sveriges skolledare.

Och den blir alltmer stark när vi hälsar alltfler förskolechefer till vårt förbund. Varmt välkomna!

För att göra största möjliga nytta för våra medlemmar behöver vi ha en bred bas av Sveriges viktigaste chefer - från förskolan, via grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen till skolchefer.

Det gör att vi kan ta ledningen och driva de viktigaste frågorna för Sveriges viktigaste chefer.

Det är också bra för Sveriges Skolledarförbund när fler förskolechefer blir medlemmar. Vårt förbund blir mer komplett och starkt, och vi kan ge förskolecheferna stöd och råd från det enda förbund som ser skolledare som en egen profession, inte som en förlängning på lärarprofessionen.

Vår lönestatistik för 2018 (du har väl sett Du och din lön 2019?) visar glädjande nog en god löneutveckling för förskolechefer. Men förskolechefers löner har fortfarande en bra bit kvar för att kunna matcha uppdraget och ansvaret. Nu vill vi, tillsammans med alla er förskolechefer i förbundet, jobba vidare med både lön, arbetsmiljö och övriga fackliga frågor för förskolechefer.

Som den 1 juli får en ny titel. En arbetsseger för Sveriges Skolledarförbund, som länge drivit denna fråga!

Förutom lönen är antal underställda en viktig fråga. Vi vet att den genomsnittliga förskolechefen har fler antal underställda än många rektorer i grundskolan. Vi har också fått signaler om den belastning det innebär att vara chef för personal som är geografiskt mycket spridd.

För att en rektor inom förskola och skola ska kunna göra ett bra arbete krävs bra förutsättningar. För att inte tala om tillit.

Med det får vi en kvalitativ bra förskola och skola. För Sveriges barn, unga och vuxna i utbildning.

Tre snabba

  • Bästa och mest aktuella lönestastiken för Sveriges rektorer (och förskolechefer, men snart bara rektorer!): Du och din lön 2019.
  • Har vi rätt e-adress till dig. Gå in på Min sida och kolla. Och ändra om det behövs. Vi behöver nå dig!
  • Vi planerar för fullt Sveriges Skolledarförbunds deltagande på Järvaveckan och i Almedalen. Håll utkik efter mer info!
Fler nyheter

Ikigai på er alla!

2020-02-06

Har ni hört talas om det japanska begreppet ikigai? Det betyder ungefär "anledning att finnas...

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...