Nr 2/19 2019-03-19

Förskolecheferna gör oss ännu starkare

Sveriges Skolledarförbund är det självklara valet för Sveriges alla chefer inom förskola och skola. Den samlade rösten för alla Sveriges skolledare.

Och den blir alltmer stark när vi hälsar alltfler förskolechefer till vårt förbund. Varmt välkomna!

För att göra största möjliga nytta för våra medlemmar behöver vi ha en bred bas av Sveriges viktigaste chefer - från förskolan, via grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen till skolchefer.

Det gör att vi kan ta ledningen och driva de viktigaste frågorna för Sveriges viktigaste chefer.

Det är också bra för Sveriges Skolledarförbund när fler förskolechefer blir medlemmar. Vårt förbund blir mer komplett och starkt, och vi kan ge förskolecheferna stöd och råd från det enda förbund som ser skolledare som en egen profession, inte som en förlängning på lärarprofessionen.

Vår lönestatistik för 2018 (du har väl sett Du och din lön 2019?) visar glädjande nog en god löneutveckling för förskolechefer. Men förskolechefers löner har fortfarande en bra bit kvar för att kunna matcha uppdraget och ansvaret. Nu vill vi, tillsammans med alla er förskolechefer i förbundet, jobba vidare med både lön, arbetsmiljö och övriga fackliga frågor för förskolechefer.

Som den 1 juli får en ny titel. En arbetsseger för Sveriges Skolledarförbund, som länge drivit denna fråga!

Förutom lönen är antal underställda en viktig fråga. Vi vet att den genomsnittliga förskolechefen har fler antal underställda än många rektorer i grundskolan. Vi har också fått signaler om den belastning det innebär att vara chef för personal som är geografiskt mycket spridd.

För att en rektor inom förskola och skola ska kunna göra ett bra arbete krävs bra förutsättningar. För att inte tala om tillit.

Med det får vi en kvalitativ bra förskola och skola. För Sveriges barn, unga och vuxna i utbildning.

Tre snabba

  • Bästa och mest aktuella lönestastiken för Sveriges rektorer (och förskolechefer, men snart bara rektorer!): Du och din lön 2019.
  • Har vi rätt e-adress till dig. Gå in på Min sida och kolla. Och ändra om det behövs. Vi behöver nå dig!
  • Vi planerar för fullt Sveriges Skolledarförbunds deltagande på Järvaveckan och i Almedalen. Håll utkik efter mer info!
Fler nyheter

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....