Nr 7/19 2019-11-20

Samverkan kan lösa framtidens problem

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så angelägen nu återkommer till det avtalet och arbetet med att genomföra det.

Häng med – det är verkligen en så viktig fråga för alla oss som jobbar inom kommuner och regioner.

Vi vet med all nödvändig tydlighet att stora besparingar väntar, men samtidigt ser vi kompetensbrist inom hela vår sektor växa.

Vi måste samverka för att lösa de framtida frågorna.

För att den samverkan enligt vårt nya samverkansavtal ska fungera fullt ut, behöver organisationen vara mogen uppgiften.

Rollerna måste vara tydliga och det måste finnas en tillit både inom och mellan de olika nivåerna i organisationen.
Vi måste också komma ihåg att samverkan inte bara innebär en rättighet till inflytande för medarbetare utan att den också ställer krav på att medarbetarna är aktiva. Det är å andra sidan dess styrka.

Det finns idag många lärande exempel på frågor, som initialt setts som näst intill omöjliga att lösa, som hittat oväntade lösningar i samverkan.

Allt ifrån digitaliseringsprocesser, flytt av verksamheter till frågan om hur arbetstiden ska förläggas, sköts med fördel i samverkan.

Framtidens frågor för Sveriges kommuner och regioner, som sämre ekonomiska förutsättningar, en förändrad demografi och kompetensbrist med mera, inte kommer att lösa sig av sig självt.

Alla berörda måste involveras och tillsammans ta sig an utmaningarna och forma strategier för att hantera dessa.

Jag är övertygad, ja besjälad av, att alltfler kommer att upptäcka fördelarna med samverkan som en viktig del i att ta oss an dessa stora utmaningar. Det här är den väg som vi måste gå.

Tillsammans. Genom att ta till vara allas kompetens och engagemang rustar vi välfärden för framtiden.

Här är några bra verktyg för arbete med verksamhetsutveckling och arbetsmiljö:

  • Avtal om samverkan och arbetsmiljö - stöd till lokala samverkansavtal
  • Chefoskopet - utveckla chefers organisatoriska förutsättningar
  • OSA-kompassen - vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Tre snabba

  • Löneenkäten - du har väl svarat?
  • Möte on tour i Karlstad den 27/11, Skövde den 5/12 och Luleå den 12/12.
  • Nu är programmet för Nordiska Skolledarkongressen klart - anmäl dig på en gång för att försäkra dig om plats på Sveriges bästa konferens för skolledare.

 

Fler nyheter

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....