Nr 3/19 2019-04-17

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigaste chefer - en ledande profession lanserades. Vi vet att skolledare behöver Sveriges Skolledarförbund under hela sin karriär - i med- och motgång.

Vi gör idag skillnad för fler yrkesverksamma skolledare än på många år. Roligt med framförallt viktigt för att vi ännu bättre ska kunna driva frågan om ett hållbart och framgångsrikt ledarskap i förskola och skola.

Kampanjen har sina rötter i den lyckosamma kampanjen som, trots flera år på nacken, är stark och lyser klart – Sveriges viktigaste chefer. Nu utökar vi konceptet och från om med nu talar om Sveriges viktigaste chefer – en ledande profession.

Vi är helt övertygade om att utveckling och resultat i förskola och skola kräver en stärkt skolledarprofession – en profession i egen rätt. Vi kommer också att lansera en professionsdeklaration.

Sveriges Skolledarförbund har tagit på sig uppgiften att formulera hur vår profession kan utvecklas och vilka krav som krävs för en långsiktig och viktig utveckling för Sveriges skolledare. Det är inte minst viktigt att för att kunna säkerställa rekryteringen av nya skolledare.

Arbetet med att verka för en god löneutveckling och bra övriga villkor ska prioriteras så att Sveriges skolledare kan ta ansvar goda resultat i förskola och skola. Men viktigt är också att vara skolledarprofessionens starka röst.

Vi har under flera år stärkt och utvecklat vår medlemsservice och vår medlemsnytta.

Med gott resultat och stort självförtroende har förbundet tagit sig igenom den största generationsväxling i vår historia med rekordstora pensionsavgångar.

Samtidigt har vi välkomnat många nya medlemmar i förbundet.

Vi har aktivt och löpande lyssnat av er vad ni behöver av ert fackförbund.

De svar vi fått är att ni vill ha en organisation som svarar både mot fackliga önskemål, men också som utvecklar och stödjer skolledarnas professionsutveckling.

Den starka rösten från Sveriges skolledare blir än starkare, klarare och vackrare!

Vi är mer än redo att välkomna fler förskolechefer och biträdande förskolechefer (snart rektorer!), biträdande rektorer och rektorer i grund- och gymnasieskolan, vuxenutbildning och skolchefer eller motsvarande. Vi vill bygga vår bas ännu starkare för Sveriges viktigaste chefer - den ledande professionen möts med tillit och ansvar, kopplat till de förutsättningar som behövs för att säkerställa goda resultat i förskola och skola.

Visst förstår ni att jag har världens roligaste jobb!

Ser fram emot att kampanja med er Sveriges viktigaste chefer – en ledande profession!

Tre ledande #

#ledandeprofession

#skolledare

#skolledaren

Fler nyheter

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....