Nr 4/19 2019-05-27

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så roligt att kunna konstatera. Det är helt i linje med vårt mål att stötta Sveriges viktigaste chefer - skolledarna.

Vi samlar, synliggör och företräder biträdande rektorer och rektorer i för-, grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Dessutom organiserar vi deras chefer - skolcheferna. En grupp som ofta känner sig vilsna i sitt fackliga medlemskap samtidigt som de ofta har en tuff arbetssituation. Omsättningen på skolchefer är stor och att många är helt oorganiserade och saknar stöd och rådgivning.

Vi har sedan länge organiserat skolchefer och erbjuder nu denna grupp en egen ingång till förbundet genom skolchef@skolledarna.se. Vi är övertygade om att chefer ska företräda chefer och i just skolchefers fall är det ofta särskilt viktigt att stödet från förbundet ges av oss genom ett fåtal centralt placerade personer.

Vid en genomgång av de senaste månadernas medlemssiffror ser vi en försiktig men tydlig förändring i medlemstillströmningen.

Vi ser ett särskilt ökat intresse för vårt förbund bland rektorer inom förskola och från skolchefer, samtidigt som vi håller ställningarna med en kontinuerlig ökning bland biträdande rektorer och rektorer på grund- och gymnasieskolan.

När vi träffar skolledare runtom i landet får vi mycket positiv feedback på vårt arbete med att lyfta och synliggöra vår profession. Det är viktigt för oss - vi behöver ständigt utveckla oss i takt med er!

Nyfikenheten på den professionsdeklaration som vi lanserar i början på juni är stor och förpliktigar. Vi har länge sagt att vi ser skolledare som en egen unik profession och inte en förlängning på läraryrket.

Nu är tiden mogen att tydligare deklarera, att beskriva innehållet i vår unika profession. En profession i egen rätt. Deklarationen vilar på våra befintliga dokument; yrkesetisk kod, pedagogiskt ledarskap och yrkespolitiska program.

Från och med nu vilar allt arbete i förbundet på vår professionsdeklaration Vi håller er uppdaterade!

Se fram emot...

  • Järvaveckan – möt oss där den 12 juni tillsammans med Backa!
  • Almedalsveckan – självklart är Sveriges Skolledarförbund med. Ett spännande seminarium om skolans utmaningar, onsdagen den 3 juli. Och mingel! Mer info kommer! Välkommen!
  • 1 juli – den stora rektorsdagen! Förskolechef ska heta rektor – äntligen!
Fler nyheter

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...

Förskolecheferna gör oss ännu starkare

2019-03-19

Sveriges Skolledarförbund är det självklara valet för Sveriges alla chefer inom förskola och skol...

Vem har sagt att januari ska vara en tråkig månad?

2019-02-07

2019 blir ett spännande år för alla Sveriges skolledare. Vårt förbund har en viktig uppgift i att...

Vi nådde ut med våra (framtids)frågor

2018-12-03

2018 kan sammanfattas som det år då vi med framgång använde vår samlade röst för att nå lokala oc...