Nr 5/19 2019-08-30

Välkomna tillbaka till en spännande höst

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019.

Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för resultatet i förskola och skola fortsätter och i och med Skolledarnas dag den tredje september tar vi ytterligare ett stort kliv i synliggörandet av vår viktiga profession. En egen unik profession och inte en förlängning på läraryrket.

Även lärare har en egen unik profession. Dessa två professioner jobbar som bäst mot uppsatta mål när mandat och roller är tydliga.

Det faktum att det finns de som driver att flera, enligt oss viktiga och avgränsade professioner, skulle tillhöra en och samma profession oroar oss.

Vi har därför tagit fram en professionsdeklaration – En ledande profession – Kärnan i vårt yrke – där vi tillsammans med forskare inom branschen definierat en skolledares uppdrag.

Vi har också bestämt att genomföra en riksomfattande turné - #ledandeprofession där vi träffar skolledare och andra beslutsfattare inom förskola och skola för att belysa denna viktiga fråga (se sidan 4!).

Final på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 17-18 mars 2020!

Att verka för goda förutsättningar för att skolledare ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt fortsätter oförtröttligt. Vi konstaterar att många har en tuff arbetsmiljö där hög arbetsbelastning och bristfälliga resurser är vardag.

Vår professionsdeklaration som tydligt listar vilka förutsättningar som krävs och definierar uppdraget, är därför en viktig del i detta arbete. Att tillsammans med andra kolleger inom Saco verka för moderna och användbara kollektivavtal är ett annan sätt.

Att driva att skolledare ska ha en lön som matchar det komplexa uppdrag är viktigt, inte bara för Sveriges skolledare utan för alla i skolans värld.

Men notera också höstens ljuspunkter – Skolledarnas dag den 3 september, i år för sjunde gången. Och Stora Skolledarpriset – nu börjar nomineringen till Sveriges största, 100 000 kronor, och stoltaste pris!

Varmt välkomna tillbaka!

Höstens att-göra-lista

Fler nyheter

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....