Nr 5/19 2019-08-30

Välkomna tillbaka till en spännande höst

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019.

Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för resultatet i förskola och skola fortsätter och i och med Skolledarnas dag den tredje september tar vi ytterligare ett stort kliv i synliggörandet av vår viktiga profession. En egen unik profession och inte en förlängning på läraryrket.

Även lärare har en egen unik profession. Dessa två professioner jobbar som bäst mot uppsatta mål när mandat och roller är tydliga.

Det faktum att det finns de som driver att flera, enligt oss viktiga och avgränsade professioner, skulle tillhöra en och samma profession oroar oss.

Vi har därför tagit fram en professionsdeklaration – En ledande profession – Kärnan i vårt yrke – där vi tillsammans med forskare inom branschen definierat en skolledares uppdrag.

Vi har också bestämt att genomföra en riksomfattande turné - #ledandeprofession där vi träffar skolledare och andra beslutsfattare inom förskola och skola för att belysa denna viktiga fråga (se sidan 4!).

Final på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 17-18 mars 2020!

Att verka för goda förutsättningar för att skolledare ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt fortsätter oförtröttligt. Vi konstaterar att många har en tuff arbetsmiljö där hög arbetsbelastning och bristfälliga resurser är vardag.

Vår professionsdeklaration som tydligt listar vilka förutsättningar som krävs och definierar uppdraget, är därför en viktig del i detta arbete. Att tillsammans med andra kolleger inom Saco verka för moderna och användbara kollektivavtal är ett annan sätt.

Att driva att skolledare ska ha en lön som matchar det komplexa uppdrag är viktigt, inte bara för Sveriges skolledare utan för alla i skolans värld.

Men notera också höstens ljuspunkter – Skolledarnas dag den 3 september, i år för sjunde gången. Och Stora Skolledarpriset – nu börjar nomineringen till Sveriges största, 100 000 kronor, och stoltaste pris!

Varmt välkomna tillbaka!

Höstens att-göra-lista

Fler nyheter

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Sveriges viktigaste chefer har en ledande profession

2019-04-17

Den 9 april tog Sveriges Skolledarförbund ett epokavgörande steg när kampanjen Sveriges viktigast...