Nr 1/19 2019-02-07

Vem har sagt att januari ska vara en tråkig månad?

2019 blir ett spännande år för alla Sveriges skolledare. Vårt förbund har en viktig uppgift i att stötta och synliggöra våra medlemmar. Det har vi förberett oss väl för!

Redan årets andra vecka presenterade vi vårt utvecklade och utökade försäkringsutbud för skolledare. Som ny medlem får du kostnadsfritt ett baspaket med försäkringar i tre månader. Det finns också ett brett utbud med kompletterande försäkringar.

Nytt för i år är vår fritidshusförsäkring som våra medlemmar får 15 procent rabatt på.

Idag är det lätt för skolledare att byta till vårt förbund, övergången till våra försäkringar är smidig.

Efter försäkringsnyheterna var det dags för Du och din lön 2019! Den lanserades digitalt i Skolledare.FREDAG den 25 januari och bifogas detta nummer i tryckt format.

För sjunde året i rad presenterar vi löneutfallet för Sveriges skolledare tillsammans med annan viktig information från vår löneenkät och tips och råd inför löneförhandlingen och nytt jobb.

Du kan lita på att kvaliteten är hög på vår statistik. Svarsfrekvensen var också hög den här gången, 78 procent av våra medlemmar svarade!

Vi vet att Du och din lön är ett viktigt stöd för dig när du förbereder ditt lönesamtal. Vi vet att även arbetsgivare läser den. (Det är alldeles utmärkt, tipsa om pdf:en som finns på vår hemsida!)

Årets utfall på 4,1 procent är generellt sett ett bra utfall men dessvärre räcker det inte till för att Sveriges skolledare ska få den lön som matchar det komplexa uppdraget.

4,1 procent räcker inte heller långt för att vi ska kunna ta igen det ansvarsavstånd på 25 procent som vi anser ska finnas mellan skolledare och närmast underställd personal.

Årets löneförhandlingar blir därför extra viktiga. Vi behöver hjälpas åt på alla nivåer i förbundet och nyttja alla tillfällen som ges för att lyfta lönerna.

Utbildningsutskottet bjöd in förbundsstyrelsen i januari och gissa att vi larmade om ansvarsavståndet.

Men mer måste göras. Mållönen för Sveriges skolledare ska ha passerat 75 000 kr 2020.

Nu kavlar vi upp ärmarna lite till!

Håll dig uppdaterad 2019

Fler nyheter

Ikigai på er alla!

2020-02-06

Har ni hört talas om det japanska begreppet ikigai? Det betyder ungefär "anledning att finnas...

Samverkan kan lösa framtidens problem

2019-11-20

I min förra spalt mötte ni en besjälad förespråkare av vårt nya samverkansavtal, SAM 17, så...

Därför är samverkan ett skarpare verktyg

2019-10-09

Jag har precis blivit besjälad av samverkan som arbetsmetod. Visst, jag har varit en förespråkare...

Välkomna tillbaka till en spännande höst

2019-08-30

Jag har en mycket bra känsla inför hösten 2019. Arbetet med att lyfta skolledares betydelse för...

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...