Nr 6/20 2020-11-24

Därför ska avståndet speglas i lönen

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått!
Vi kan verkligen konstatera att kampanjens budskap landat helt rätt och att Sveriges skolledares tålamod tagit slut. Att vara skolledare är att vara en av Sveriges viktigaste chefer. Uppdraget är komplext och ansvaret är stort och våra medlemmar tar det på allra största allvar. Men accepterar inte längre att ansvaret inte speglas i lönen.
Sveriges Skolledarförbund har som enda fackförbund drivit vikten av att den stora statliga lönesatsningen på skola även skulle inkludera skolledarna. Idag ser vi dessvärre konsekvenserna av att satsningen endast hamnat på lärarna och de tidigare fungerande lönestrukturerna i förskola och skola har på många håll helt slagits sönder.
Det är därför vi nu lanserar den nationella kampanjen, #ansvarsavståndnu.
Sveriges Skolledarförbund har tagit på sig uppdraget att vara den samlade rösten för alla Sverige skolledare – såväl medlemmar som oorganiserade – det behöver vi fortsätta med. Vi tar därför nu på oss ledartröjan igen för kampen om att ta tillbaka det viktiga ansvarsavståndet mellan lärare och skolledare.

Hittills har vi lyckats få in nästan tusen namnunderskrifter till vår namninsamling rektorslönelyftnu. Nu fokuserar vi på att lokalt och centralt uppvakta arbetsgivaren och yrka på högre skolledarlöner. Och återupprättandet av skäliga ansvarsavstånd – för resultatet i förskola och skola!
Våra argument är tunga och viktiga – här är några:

  • Skolledare är en attraktiv profession och lönerna måste matcha det stora ansvar och den komplexa uppgiften som en skolledare har.
  • Att investera i skolledares löner påverkar verksamheternas budget relativt lite. Skolledarna är förhållandevis få till antalet jämfört med lärarna, men de är nyckelpersoner för att hela verksamheten ska fungera. En viktig investering som ger stor effekt på resultatet i förskola och skola.
  • Sveriges skolledare är beredda att axla det stora ansvaret som ledare i förskola och skola men det kräver också att vissa förutsättningar ska vara på plats för att kunna nå framgång. En konkurrenskraftig lön är en av förutsättningarna.

Med begränsade materiella, personella och ekonomiska resurser ska också Sveriges skolledare hantera ett arbete med "dubbelt huvudmannaskap". Det måste premieras väl. Flera finns att hämta på vår kampanjsida på skolledarna.se.

Skriv under!

  • Skriv under på namninsamlingen för ett rektorslönelyft – kolla skolledarna.se.
  • Du har väl besvarat vår löneenkät?
  • Du vet väl att både medlemmar och ännu inte medlemmar kan boka en lönerådgivning. Gör det på radgivning@skolledarna.se.
Fler nyheter

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....