Nr 5/20 2020-10-21

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta, nationellt, centralt och lokalt, för att Sveriges skolledare ska ha en lön som matchar det komplexa uppdrag och stora ansvar som en skolledare har, arbetar vi numera också intensivt för att återupprätta ansvarsavståndet.
Vår senaste löneenkät visade att skillnaden i lön för två tredjedelar av biträdande rektorer är mindre än 5 000 kronor, än de lärare som de lönesätter. Dryga 15 procent av skolledarna har inte något ansvarsavstånd alls till de lärare de lönesätter. Här finns också skolledare som har ett omvänt ansvarsavstånd! De tjänar mindre än sina bäst betalda lärare!
Rapporterna om det minskat ansvarsavstånd fortsätter att komma in till förbundet. Till exempel om lärare i en större stad får räkna med att gå ner i lön om de tar på sig uppdraget som biträdande rektor!

Med andra ord, hög tid att lägga i nästa växel i vårt arbete med att höja skolledares löner. Denna olyckliga utvecklig påverkar resultatet i förskola och skola.
Med stort engagemang lanserar vi nu därför vår nationella kampanj #ansvarsavståndnu.
Kampanjen tar sin utgångspunkt i tre frågor:
• Sveriges skolledare ska ha en lön som matchar uppdraget och ett skäligt ansvarsavstånd mellan sig och underställd personal.
• Regeringen måste slutföra den utlovade lönesatsningen på hela skolsektorn. Ett rektorslönelyft skulle, i viss mån, återställa balansen och strukturen i lönebildningen.
• Ansvarsavståndet – det vill säga skillnaden i lön mellan den högst betalde medarbetaren och dennes chef måste återupprättas. Avståndet i lön ska spegla skillnaden i det uppdrag och ansvar som skollag och övriga styrdokument ger rektor. I lön bör avståndet minst vara 25 procent.

Nu tar vi tillsammans tillbaka Sveriges viktigaste ansvarsavstånd!

Sprid kampanjen

  • Skriv under vår digital namninsamling som snart finns på vår hemsida www.skolledarna.se
  • Besvara vår löneenkät som inom kort når dig som är medlem i förbundet. Den ger oss ovärderlig kunskap om skolledarnas löner
  • Sprid vår nationella kampanj till kolleger utanför förbundet, ansvarsavståndet är viktigt för alla skolledare!
Fler nyheter

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....