Nr 3/20 2020-05-26

Våra motton är viktigare än någonsin

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigaste chefer".

Medlemmarna var till en början försiktigt positiva till den kampanj som sedan genomfördes för att lansera devisen.

För lanseringen beställdes en stor flagga som snart vajade stolt från förbundets fastighet i Stockholm. Vi tryckte också upp ett stort antal vita tröjor där det kaxiga budskapet presenterades tillsammans med vår logotype.

Även om det inte uppstod omedelbar kärlek till det nya mottot "Sveriges viktigaste chefer", jobbade förbundet vidare med marknadsföringen. När viktiga budskapet väl nådde fram uppstod äkta kärlek.

Idag darrar ingen på rösten när man krasst konstaterar att Sveriges skolledare är Sveriges viktigaste chefer, att skolledare är helt avgörande för resultatet i förskola och skola och att de arbetar med fullt fokus på barn och elever.

Det faktum att skolledare är Sveriges viktigaste chefer genomsyrar idag hela vår verksamhet och används numera även av våra konkurrenter.

Det ser vi som ett gott betyg.

På Skolledarnas dag den tredje september 2019 var tiden mogen för en kompletterande devis "Skolledare – den ledande professionen".

Nu blev det däremot omedelbar kärlek och devisen spreds snabbt bland Sveriges skolledare.

Skolledare är en egen unik profession och inte en förlängning på läraryrket. Självklart är lärare är också en egen unik profession. Dessa två professioner jobbar som bäst mot uppsatta mål när mandat och roller är tydliga.

Båda mottona fyller en viktig funktion i arbetet med att synliggöra skolledares betydelse för resultatet i förskola och skola.

Under den pågående pandemin känns våra motton dessutom mer aktuella än någonsin. Skolledare är just nu helt oumbärliga i verksamheten.

Sveriges viktigaste chefer är viktigare än någonsin i arbetet med att ställa om verksamheten i förskola och skola för barn och elever under rådande förhållanden.

Att tydliggöra skolledare som en unik profession är därför högaktuellt. Nu är det avgörande att lyssna på och ha tillit till de professioner som har kunskap och expertis.

Den 3 september 2020 firar vi Skolledarnas dag igen. Det blir på grund av pandemin ett annorlunda firande, men vi behöver träffas denna dag.

Vi planerar därför för en dag då vi kan kombinera det fysiska mötet om pandemin så medger, med ett firande via videolänk.

För oavsett vart vi befinner oss i pandemin, behöver vi tanka energi från varandra för att fortsätta vårt viktiga arbete för resultatet i förskola och skola!

I kikaren

  • På kort sikt:
    Skolledare.FREDAG uppdaterar dig om läget inom förskola och skola varje fredag.
  • På lite längre sikt:
    Skolledarnas dag den tredje september. Vik redan nu en långlunch mellan 11.30-13.00.
  • På ännu lite längre sikt:
    Nordiska Skolledarkongressen den 24–25 november.
Fler nyheter

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....

Ikigai på er alla!

2020-02-06

Har ni hört talas om det japanska begreppet ikigai? Det betyder ungefär "anledning att finnas...