Nr 4/20 2020-09-16

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor i den kommunala sektorn. Inför 2020 beslutade vi att fokusera på den snabbt ökade digitaliseringen. Vilka hot och möjligheter såg vi?
Vid årets första sammanträde bestämdes att de organisationer som finns representerade i rådet skulle förbereda en presentation om hur det se ut för våra respektive medlemsgrupper. En kort diskussion hölls där vi lyfte uppenbara hot och möjligheter.
Efter mötet vände jag mig till mina kolleger för att få deras inspel till min dragning i mitten av mars.

Några veckor senare förändrandes allt. Pandemin svepte in över landet och ställde stora krav på att nyttja de it-lösningar som fanns och som ofta inte nyttjades fullt ut.
Det blev också väldigt tydligt vilka medarbetare som behärskade den nya tekniken och vilka som nu fick problem med att koppla upp sig digitalt.
Den 11 mars sammanträdde vår förbundsstyrelse. Mötet hölls fysiskt i Stockholm. En ledamot var förhindrad att delta på grund av ett möte med sin krisgrupp och en annan deltog via videolänk då kommunen infört reseförbud.
Förbundsstyrelsen fattade beslut om att inte delta vid den Nordiska Skolledarkongressen eftersom smittspridningen bedömdes för stor och våra medlemmar behövde fokusera på att coronasäkra sin förskola och skola.

Sedan gick allt mycket snabbt. Ja, ni minns, större sammankomster förbjöds och alla som hade möjlighet, rekommenderades att arbeta hemma.
Sveriges skolledare fick mitt i terminen ställa om sina respektive verksamheter.
Hur gick det då med vårt möte om digitaliseringens hot och möjligheter?
Det ställdes in. Vi behövde ha fullt fokus på att stötta våra medlemmar under den begynnande pandemin.
Hade vi ändå haft det, skulle sannolikt flera av oss fått ta en snabbkurs att lära oss behärska Skype, Zoom, eller Teams. Verktyg som nu ett halvår senare är vardagsmat.
När vi väl tog upp digitaliseringstråden igen inför ett möte i slutet av augusti fick nog vi alla göra om våra presentationer.

Under de senaste sex månaderna har både hoten och möjligheterna när det gäller vår arbetsmiljö blivit tydligare. På plussidan - det gick över förväntan att styra om många arbetsuppgifter helt eller delvis till distansarbete. Särskilt för de organisationer som satsat på en bra och pedagogisk it-plattform och löpande it-utbildning för personalen De medarbetare som upplevde att de hade en fungerande it-miljö som de behärskade, fick en effektivare och mindre stressig vardag än tidigare.
För medarbetare som inte har haft tillgång till det, är upplevelsen helt en annan.

It-stress är generellt svårt att hantera, men vid arbete hemma eller på kontor med få kollegor på plats, ökar maktlösheten om tekniken inte fungerar.
Men samtidigt kan vi konstatera att hemarbete är möjligt i mycket större utsträckning än vi tidigare trott och respekten för effektivitet i hemarbetet har ökat.
Distansarbete kräver ett delvis helt nytt ledarskap. Det är svårt att under en längre tid hålla samman tidigare välfungerande arbetsgrupper när arbetsmetoderna ändras snabbt och utan möjlighet till eftertanke och introduktion.

Det är långt ifrån över. Och det blir viktigt att vi när vi utvärderar vad som fungerat och inte, tar med oss resultatet in i vårt framtida arbetsliv!
En sak är dock helt säkert: Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har gjort ett utomordentligt bra arbete under pandemin och vi har tagit ett jättekliv vad gäller att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Nominera

  • Förberedelserna inför vår kongress pågår för fullt. Vem vill du ska med och leda förbundet? Nominera!
  • Grattis Ludvika som fick sin lönetårta till sista. Snart är det dags för årets löneenkät!
  • Våra förhandlare laddar inför vår första digitala fackliga kurs – Sveriges Skolledarförbund tar nya spännande steg!
Fler nyheter

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...

Våra motton är viktigare än någonsin

2020-05-26

Det har nu gått cirka 15 år sedan Sveriges Skolledarförbund slog fast devisen "Sveriges viktigast...

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....