Nr 5/21 2021-10-20

Därför behöver vi en ny organisering

På väg mot en ny organisering för Sveriges skolledare?
Sveriges Skolledarförbunds uppgift är skapa största möjliga nytta för varje enskild medlem liksom för skolledarprofessionen i stort. Vi ska vara lika starka i såväl fackliga som professionsfrågor.
Vi behöver ständigt utvecklas för att ge det bästa medlemserbjudandet. Redan idag samarbetar vi till exempel med LR i Saco Utbildning. Vår största konkurrent idag ökar stadigt, antalet oorganiserade inom förskola och skola.

Just nu pågår de samtal om en gemensam organisering för Sveriges skolledare som kongressen tog beslut om i våras.
Samtalen utgår bland annat ifrån att Sveriges skolledare ska vara organiserade i ett eget obs kurs förbund med en egen förbundsstyrelse, ekonomi och kongress.
De samtal som vi nu för med lärarfacken om en ny organisering inom utbildningssektorn är bra och konstruktiva. I juni nådde vi fram till en samsyn om vilka förutsättningar vi kunde gå vidare med. Den går hand i hand med våra kriterier för fortsatta samtal och vi har nu en gemensam avsiktsförklaring.

Den utgår ifrån att Sveriges skolledare och lärare behöver en ny organisering som stärker alla parter i frågor av gemensamma intressen. Tillsammans blir vi den viktigaste kraften för en utveckling av svenskt utbildningsväsende och det ger också det bästa förutsättningarna för skolledarnas och lärarnas uppdrag. Medlemsnyttan förstärks och vi skapar något nytt som med medlemmarnas bästa för ögonen, tillsammans kan påverka för en bättre arbetsmiljö, bättre villkor, och inte minst viktigt, arbetsglädje och stolthet för att Sveriges barn, elever och vuxna studerande får en bra utbildning. Det förutsätter också en gemensam process och flera formella beslut i respektive förbund.
Nu samlar vi vårt förbundsråd till möte två gånger den här månaden för att informera om arbetet hittills.

Men vi behöver allas era kloka synpunkter inför det vidare arbetet.
Vi kommer att bjuda in till en livesändning där vi informerar mer, våra regionerna kommer att anordna möten och vi genomför en medlemsomröstning i vår. Mer löpande information om tider med mera år du bland annat här i Skolledaren och i Skolledare.FREDAG.
Håll utkik – vi hörs och ses!

Fler nyheter

Därför behöver vi en ny organisering

2021-10-20

På väg mot en ny organisering för Sveriges skolledare? Sveriges Skolledarförbunds uppgift är skap...

Tveka inte att höra av dig - vi finns för din skull

2021-09-15

Välkomna tillbaka till höst och till en i mitt tycke i hög grad underskattad vardag. Vi hade väl...

Fem mål - för att bli ännu bättre

2021-05-24

Den 22-23 april genomfördes Sveriges Skolledarförbunds 22:a kongress. Trots att vi inte fick...

Vår vision är mer aktuell än någonsin

2021-04-08

Den 24–25 april håller Sveriges Skolledarförbund kongress. Tanken var att förbundets framtid skul...

En stark profession behöver ett starkt förbund

2021-02-08

Äntligen 2021! Varmt välkomna till Sveriges Skolledarförbund 2021! Vi är väl alla överens om att...