2021-02-08

En stark profession behöver ett starkt förbund

Äntligen 2021!
Varmt välkomna till Sveriges Skolledarförbund 2021! Vi är väl alla överens om att 2020 var ett riktigt sk-tår men som med allt ont, för det nästan alltid också något gott med sig.
På pluskontot står helt klart de digitala möten vi genomfört runt om i landet. Självklart ersätter de inte de fysiska mötena, men på grund av pandemin hade vi inget annat val om vi ville ses.
Och vem hade vid denna tid förra året, trott att Skolledarens dag skulle sändas live på Facebook, att den fackliga utbildningen skulle genomföras såväl digitalt som interaktivt. För att inte tala om att kunna följa Nordiska Skolledarkongressen från hemmakontoret.
Men den kanske allra viktigaste lärdomen 2020 är nog att vi ser hur viktigt Sveriges Skolledarförbund är för Sveriges skolledare. Ni är Sveriges viktigaste chefer, något ni 2020 än en gång bevisat.
Redan i pandemins första fas tog ni snabbt och professionellt ert ansvar och ställde om. Vi har noga följt de utmaningar ni haft på vägen och anpassat förbundets verksamhet för att stötta er. En stark profession behöver ett starkt professionsförbund.
Vi har fokuserat på att hantera medlemmars situation både som arbetstagare och i uppdraget som skolledare. Öppettiderna i rådgivningen utökades redan i mars och vi välkomnar nu även icke medlemmar. En FAQ för de vanligaste frågorna togs fram och har tillsammans med annan viktig information gått ut i Skolledare.FREDAG och på sociala medier. Via nyhetsbrevet har ni skolledare uppmanats att skicka in information om hur ni hanterar de nya utmaningar som pandemin orsakat. Matz Nilsson har noga läst samtliga inspel och därefter lyft dem i regelbundna avstämningsmöten med Anna Ekström och Erik Nilsson på utbildningsdepartementet.
I augusti 2020 lanserade vi kampanjen #ansvarsavtåndnu. Målet är att höja skolledares löner och framförallt verka för att återställa de väl fungerande lönestrukturer som fanns före de statliga lönesatsningarna på lärarna. Med det här numret av Skolledaren bifogas Du och din lön 2021. Vi kan konstatera att vi behöver ta kampanjen till en ny nivå 2021!

Tack!

  • Till dig du som valde oss som ditt förbund 2020. Sveriges Skolledarförbund hade en bra medlemstillväxt 2020 och har aldrig samlat så många medlemmar någon gång i förbundets historia! Välkommen!
  • För alla viktiga inspel om de utmaningar ni haft och har under pandemin. Vi läser era mejl och lyft synpunkterna till Anna Ekström. Sveriges Skolledarförbund har varit den samlade rösten för alla skolledare under pandemin. Och tack vare er den starkaste!
  • Till er som besvarade vår löneenkät som ger oss en fortsatt högkvalitativ lönestatistik. Resultatet ser du i Du och din lön 2021!
Fler nyheter

Vår vision är mer aktuell än någonsin

2021-04-08

Den 24–25 april håller Sveriges Skolledarförbund kongress. Tanken var att förbundets framtid skul...

En stark profession behöver ett starkt förbund

2021-02-08

Äntligen 2021! Varmt välkomna till Sveriges Skolledarförbund 2021! Vi är väl alla överens om att...

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...