Nr 2/21 2021-04-08

Vår vision är mer aktuell än någonsin

Den 24–25 april håller Sveriges Skolledarförbund kongress. Tanken var att förbundets framtid skulle fastställas under trevliga former på en kursgård. Ni som någon gång varit på någon av förbundets kongresser vet vilka fantastiska dagar det brukar vara. Den rådande pandemin har tvingat oss att tänka om och nu ser vi i stället fram emot en digital kongress.
Förändringarnas vindar blåser hårt även på andra håll just nu och omvärlden förändras snabbt.

Förbundets vision tillhör dock inte en av de saker som behöver ändra. Vår vision står stadig och är idag aktuellare än någonsin. "Sveriges Skolledarförbund samlar alla skolledare och är det självklara valet för Sveriges viktigare chefer".
Visionen är djärv och djupt rotad i vår organisation. Vägen dit går genom att vi tillsammans med våra medlemmar, enträget och samlat, jobbar utifrån de mål som vi är helt överens om.
Visionen är också är fullt rimlig. Under kongressperioden har vi intensifierat vårt arbete med att skolledares lön och arbetsvillkor ska motsvara det ansvar och de komplexa uppgifter skolledare har. Kampanjen #ansvarsavståndnu är det senaste exemplet på hur vi arbetar med frågan.

Men det är nog ändå arbetet med att ge skolledare förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt ledarskap, som bidragit till att vi närmat oss visionen ytterligare. 2019 tog vi fram en professionsdeklaration – om kärnan i vårt yrke. Vi har som enda förbund arbetat för att stärka professionen skolledare, en starkt och unik profession i sig, och inte en förlängning på läraryrket. Professionsdeklarationen talar om vad en rektor ska göra och kunna. I dessa tider är en sådan deklaration helt avgörande och ligger till grund för vårt arbete med både löner, arbetsmiljö, ledarskapsfrågor med mera.

Nu går vi snart in en ny kongressperiod. Det vi säkert vet är att Sveriges Skolledarförbund kommer fortsätta att vara den samlade rösten för alla Sveriges skolledare och att förbundet har ett viktigt uppdrag även i framtiden.

Vägar till framgång

  • #ansvarsavståndnu
  • #enledandeprofession
  • #etiskakoden
Fler nyheter

Vår vision är mer aktuell än någonsin

2021-04-08

Den 24–25 april håller Sveriges Skolledarförbund kongress. Tanken var att förbundets framtid skul...

En stark profession behöver ett starkt förbund

2021-02-08

Äntligen 2021! Varmt välkomna till Sveriges Skolledarförbund 2021! Vi är väl alla överens om att...

Därför ska avståndet speglas i lönen

2020-11-24

Vilket fantastiskt mottagande vår kampanj #ansvarsavstånd nu fått! Vi kan verkligen konstatera at...

Nu lanserar vi #ansvarsavståndnu

2020-10-21

Skolledares löner är en fråga som vi prioriterat högt de senaste åren. Förutom att aktivt arbeta,...

Vi har lärt oss utnyttja digitaliseringen

2020-09-16

Sedan några år tillbaka representerar jag Akademikeralliansen i Arbetsmiljörådet, AMR. Det är en...