Nr 3/22 2022-05-03

Är du lönsam, lille vän - och för vem?

Maria Andrén Bergström ser en målning från 1972, och konstaterar att mycket har hänt sedan dess. Men en sak är sig lik: att skolledare fortfarande vill göra skillnad.

Jag besökte nyligen Moderna museet i Stockholm och reflekterade över motivet i Peter Tillbergs konstverk "Blir du lönsam lille vän?".
Jag har sedan länge varit bekant med melodin med samma titel men inte förrän nu kopplat den till tavlan som föreställer det prydliga klassrummet där eleverna sitter i sina bänkar med raka ryggar och ängsliga blickar.
Tavlan är från 1970 och vårt samhälle har förändrats mycket sedan dess, på gott och ont.
I och med det har även synen på vad skolans uppdrag är delvis förändrats och även skolledares uppgifter. Men en sak är fortfarande sig likt: de personer som söker sig till skolledarprofessionen gör det för att de vill göra skillnad.
Skolledare vill vara med och forma vårt samhälle genom att ge bästa möjliga förutsättningar för att Sveriges elever ska få bästa möjliga utbildning så att de in sin tur kan bidra till att skapa ett bra och demokratiskt samhälle.

Åter till namnet på Tillbergs konstverk - Är du lönsam lille vän (och för vem? mitt tillägg). Under våren har majoriteten av våra medlemmar haft lönesamtal med sin chef. Alltfler upplever att de måste bevisa för ledningen att de är just "lönsamma" för att få en skälig löneutveckling.
Att leda en verksamhet av hög kvalitet och goda resultat är fortfarande prioriterat men många upplever att hålla en snäv budget är det högst viktade lönekriteriet.
Våra avtal utgår ifrån att lönen ska vara individuell och differentierad och baserad på ansvar och prestation.
Men om vi ska värdera skolledares löneutveckling utifrån lönsamhet så kan man ju verkligen fråga sig: lönsam för vem?
Som skolledare har man som bekant många regelverk att förhålla sig till och förutom att hålla den budget som huvudmannen förväntar sig, behöver man också säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagen och de kriterier som ställs för att eleverna ska uppnå goda resultat.

2022 års lönerevision börjar närma sig sitt slut. Vi har som alltid nåtts av en del goda exempel då huvudmännen investerat i skolledares löner men också en del mindre bra där man inte prioriterar skolledares löner.
Vi vet av erfarenhet att de huvudmän som inte prioriterar skolledares löner kommer att få betala en hög alternativkostnad i form av nyrekryteringar, sämre resultat med mera.
Nu när pandemin förhoppningsvis äntligen är över, är det dags att kraftsamla för att tillsammans ta nästa steg i att driva vikten av att skolledare ska ha en lön som matchar det komplexa uppdraget som skolledare har.
Vi börjar med att uppmana er som ännu inte har haft årets lönesamtal att läsa Du och din lön 2022 samt eventuellt boka in ett rådgivningssamtal med våra chefsrådgivare.
Nyttja den möjlighet som lönesamtalet ger fullt ut! Samma sak gäller er som står i begrepp att söka nytt jobb som skolledare. Hör av er till förbundet för råd och stöd! (Vi granskar ditt nya anställningsavtal också om du vill!)

Sedan är nästa viktiga steg att fortsätta arbetet med påverka huvudmännen att prioritera professionen skolledare i den kommande budgeten. Skolledare är få till antalet men gör stor skillnad för resultatet i förskola och skola.
Vi återkommer med mer information om detta viktiga arbete.
Att räknas som en lönsam skolledare 2022 bör vara detsamma som att vara en skolledare som leder en verksamhet där barn och elever når bästa möjliga resultat i sin utbildning.
Det sista är verkligen lönsamt för hela vårt samhälle!

Tre snabba

  • Vårens treuppdelade kongress håller på att gå i mål. Följ arbetet på vår kongressida!
  • Du kan be att få förhandla lön fler gånger under året, när du till exempel har fått fler uppdrag och större ansvar. Men boka gärna ett rådgivningssamtal med våra skickliga förhandlare på radgivning@skolledarna.se innan!
  • Glöm inte att kolla med oss det anställningsavtal som du har blivit erbjuden innan du skriver på. Som medlem – boka en granskning med våra förhandlare. Också du som står i begrepp att bli det – boka ett du med!
Fler nyheter

Är du lönsam, lille vän - och för vem?

2022-05-03

Maria Andrén Bergström ser en målning från 1972, och konstaterar att mycket har hänt sedan dess....

Välkommen till oss på kongressen!

2022-03-18

Äntligen Nordiska Skolledarkongressen! Det är det ultimata vårtecknet. Jag kan inte nog beskriva...

Vår röst kommer att bli ännu starkare

2022-02-08

När du läser det här har förhoppningsvis pandemin lättat och att vi alla kan se ljuset i tunneln....

Vi ska fortsätta kämpa för era löner

2021-12-07

Först och främst vill jag varmt tacka er alla som svarat på vår löneenkät. Trots att ni alla...

Därför behöver vi en ny organisering

2021-10-20

På väg mot en ny organisering för Sveriges skolledare? Sveriges Skolledarförbunds uppgift är skap...