Nr 3/2018 2018-04-18

Mindre tillit orsakar mindre utveckling

När du läser de här raderna är det bara några dagar till Sveriges Skolledarförbunds 21:a kongress. Ett 50-tal ombud från landet ska staka vägen för förbundet.

När jag inför kongressen intervjuar Matz Nilsson som är nominerad för en tredje omgång som förbundsordförande, är det ett ord han återkommer till flera gånger: tillit.

Det har han talat om sedan han tog över, en hel delegation arbetar med det för närvarande och flera har beskrivit bristen på tillit i till exempel den berömda styrkedjan.

Utan tillit blir det mer kontroll och övervakning än utveckling och utvärdering.

Och man undrar också vilken tillit som politiker egentligen har till skolans personal.

Nu vill gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och finansminister Magdalena Andersson (hur kom hon in?) förbjuda mobilerna i skolan. EN GÅNG FÖR ALLA!

Ekström aktade sig som katten att ha åsikter om det här som generaldirektör för Skolverket – lite tillit till skolledare och personal fanns trots allt i gd-rummet.

Men nu, som minister, vet hon bäst. Lika bra som hennes företrädare Jan Björklund.

Som skolminister missade dock Björklund att det var för lite faktakunskaper i de läroplaner som han ytterst var ansvar för. Det har han upptäckt nu.

Med facit (sic!) i hand, borde han ha styrt mer, säger han nu till sajten Altinget. Det är viktigt att politikerna bestämmer vad eleverna ska lära sig. Mer fakta, mindre av analys och sånt. Regeringslängder, jura, krita, infinita verb - ja, ni vet.

Självklart ska ytterst regering och riksdag dra upp linjerna för vår skola. Med sin klokskap, omvärldsanalys, framtidsspaning, ska våra folkvalda fatta de stora, omfattande och avgörande besluten, baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (eller hur?), som gör Sverige till ett kunskapsland i världsklass.

Men kanske inte vara nere på klassrums- och kursplanenivå och detaljstyra.

Jag tror stenhårt på tillit som en stark utvecklingskomponent. Jag tror till exempel att Sveriges rektorer är mycket kapabla att tillsammans med personal och elever, avgöra hur den enskilda skolan ska hantera mobilerna. Och kursplaner med för den delen.

Men det känns svajigt att det är först efter att radions P1 granskat kursplaner som politiker och generaldirektörer plötsligt får kalla fötter, och där och då, finner att det är alldeles för lite av fakta i skolan idag.

Brist på tillit åt alla håll.

Fler nyheter

Var är tajmingen, Lärarförbundet?

2020-11-24

När covid-19-pandemins andra våg sköljer över oss, passar Lärarförbundet på att utse landets bäst...

Hela Sveriges bistånd borde gå till utbildning

2020-10-21

Beskedet från både Anders Tegnell och hans generaldirektör Johan Carlson är tungt men väntat: vi...

Varför är det så svårt att landa rätt med betygen?

2020-09-16

Säg "nytt betygssystem" - och det går troll i frågan. Varför är frågan om bedömning och betyg en ...

Missade mål - en lika stor skandal varje år

2020-05-26

Framför en välfylld bokhylla, något som också utbildningsminister Anna Ekström noterade, plirar...

Tur att det finns rektorer som Ulf Nilsson i Kalmar

2020-04-01

För ett år sedan strejkade elever för klimatet. Nu har vi perspektiv och skriver om det. Om ett...