Nr 8/18 2018-12-03

Var är den vuxna i rummet?

Den svenska modellen har man haft tillfälle att fundera på under den här hösten.

Vi hade ju en bra sådan, eller hur, när det gällde att få igång den nya riksdagen efter ett val. När kungen hade öppnat riksdagen så var man, i alla fall jag, mest nyfiken på nya ministrar.

Nu har vi snart fått vänta tre månader på det. Kanske det finns en regering när ni läser det här.

- Vad gör ni hela dagarna, passade jag på att fråga Anna Ekström häromdagen.

- Vi styr landet, sa hon mycket högtidsfullt.

- Men, suckade hon, man får ju inte göra några utspel.

Ett och annat hade hon till exempel velat säga om fjärrundervisning.

Skolverket och Skolinspektionen slipper konkurrens med ivriga ministrar som ju gärna uttalat sig om det mesta.

Den vuxna i rummet har också efterlysts den här hösten. Ett bra uttryck som Ulf Kristersson har myntat.

De vuxna i hemmet, föräldrar och vårdnadshavare, verkar ju inte vara speciellt mycket mer vuxna än sina barn nu för tiden. Åtminstone inte när de kommer till skolan.

Det vet ni ju alla mycket om.

När började föräldrar, självklart inte alla, till exempel ta sig rätten att helt strunta i skolans regler om till exempel ledigheter.

Jo, vi vet, det är dyrare att resa på lov än veckan före eller efter. Men varför prioriteras inte barnens tid i skolan högre av deras föräldrar?

Och inget händer om man fullständigt struntar i nejet till ledighet.

Margareta Edling utreder nu en gång för alla vad som gäller. Det visar sig att rektor kan säga nej till nästan allt.

Det krävs mod, mod på samma sätt som en förskolechef i Östergötland har ställt in luciafirandet för småbarn. Föräldrarna rasar.

- Jag blir galen, förklarar en förälder och lämnar föräldrarådet på förskolan.

Förskolechefen baserar sitt beslut på att alla inte har råd att köpa utstyrsel och dessutom ifrågasätter hon genusperspektivet att anordna ett luciatåg.

Bli galen på rätt saker, har man lust att ropa till Motala.

Till exempel att det inte finns behöriga lärare överallt i landet. Att så få vill bli lärare.

God jul bästa läsekrets. På återhörande 2019!

Fler nyheter

Var är den vuxna i rummet?

2018-12-03

Den svenska modellen har man haft tillfälle att fundera på under den här hösten. Vi hade ju en br...

Skolöverläkare - vad har vi dem till?

2018-11-05

Mitt på skolgården stod ett litet hus. Som jag undvek så mycket jag kunde. Skoltoaletterna....

Mamma mia - vilken fart på inlärningen

2018-09-20

Kollegieblock och pennskrin inhandlade. Pärm och lärobok likaså. Dags för upprop. För första gång...

Ni är våra bästa kämpar för demokratin

2018-08-17

Jodå, en halvtimme kunde jag nog få, och ja, fotografen får följa med upp. Så vi bestämmer möte i...

Departementet har inte gjort läxan

2018-05-21

Den här våren har varit som ett vattenfall av pengar, idéer, propositioner, lagrådsremisser och...