Nr 5/19 2019-08-30

Digitaliseringen är värd en bättre debatt

Det har förstås inte gått er förbi, de bästa av läsare, att från den 1 juli så ska också förskolan använda digitala verktyg i sin verksamhet. En nyhet som också Dagens Nyheter har tagit upp i ett antal artiklar.

Lite nyvaket, om jag får säga det.

Torkel Klingberg, hjärnforskare intervjuas och som, om han är citerad rätt, menar att nu

"slängs datorer och skärmar in i klassrummen".

Ska vi ha någon respekt för hjärnforskare så är det nog dags för dem, eller snarare dr Klingberg, att sluta uttrycka sig på det sättet. Visa mig den lärare och skolledare som "slänger" in dator och skärmar i klassrum och förskolor.

Den viktiga debatten om skärmar och barn förtjänar en debatt på högre nivå.

Skolledaren ligger som vanligt i tiden och har tema digitalisering den här gången. Med vinjett digitalisering. Men är det inte alldeles för vitt och brett numera, funderar jag.

I artikeln om appar talar Johanna Kristensson och Erica Eklöf om assisterande teknik, i stället för appar. Och det är ju precis vad det är – teknik som hjälper till assisterar, men inte tar över. Läraren är den viktiga, tekniken assisterar.

En intressant notering gör också Annika Agélii Genlott när det nya lärare, och deras i många fall bristande kunskaper att använda digitala resurser och verktyg.

Visst är det konstigt att inte lärarutbildningen ligger i framkant? Där borde den nationella digitaliseringsstrategin sätta in en stöt.

Lärarutbildningen är ju ganska lång, det borde finnas tid för att rusta de nya lärarna härvidlag.

Äntligen höst – så välkomnades vi till vårt kansli av vår chef Maria. Kan bara hålla med! Numera är man ju dessutom rätt tacksam för allt regn som faller – det lättar vårt bekymmer om grundvattnet.

I höst skulle jag skulle vilja se är en diskussion om hur vår framtida gymnasieskola ska se ut. Om elevantalet på yrkesutbildningarna minskar trots stora satsningar så är det väl dags för att tänka helt nytt och fritt. Det räcker nog inte med att utreda hur gymnasieskolan ska lokaliseras och dimensioneras. Ska den verkligen se ut som den gjort i stort sedan 1960-talet? Är det fel på ungdomarna som inte väljer yrkesprogram. Eller för den delen humanistiskt program.

Det borde vi utreda, det andra kan vi ta sedan!

Fler nyheter

Ska vi tolerera sveket mot våra ungdomar?

2021-05-24

När Skolverket startade för drygt 30 år sedan, var det i ett helt nytt landskap. Styrningen var n...

Dags att hedra vår grundskolas fader

2021-04-08

Det är hög tid att hedra grundskolans fader Fridtjuv Berg. Visst är han värd att minnas mer än en...

I väntan på att det normala blir normalt

2021-02-08

En nötskrika, en talgoxe och en rödhake, konkurrerar som bäst om talgbollarna som hänger i ett...

Var är tajmingen, Lärarförbundet?

2020-11-24

När covid-19-pandemins andra våg sköljer över oss, passar Lärarförbundet på att utse landets bäst...

Hela Sveriges bistånd borde gå till utbildning

2020-10-21

Beskedet från både Anders Tegnell och hans generaldirektör Johan Carlson är tungt men väntat: vi...