Nr 2/19 2019-03-19

Vem bestämmer om likvärdigheten?

Vem bestämmer? Det är ju en fråga som de flesta som får jobb i ett statligt verk, låt säga Skolverket, borde veta.

Men det var nog lite si och så med den kunskapen i det nya verket som drog igång 1991. Vem undertecknar läroplanen? Hur ska man tolka allmänna råd? Skillnaden mellan förordning och lag?

Absolut inte lätt att hålla reda på, men ack så viktigt.

Så bland det första som verket publicerade var just en liten broschyr med titeln Vem bestämmer? En kioskvältare, om du frågar mig!

Jag söker nu efter den på verkets hemsida. Men läser lite längre ned under sökrutan att man har gallrat ut skrifter, broschyrer med mera som inte är helt aktuella längre.

Fast jag undrar om inte Vem bestämmer skulle hålla fortfarande.

En annan av verkets tidiga böcker var en antologi om likvärdighet. Ett tappert försök att hitta någon allmängiltig definition på det. Drygt 25 år senare läser vi en ESO-antologi om skolans likvärdighet – Lika för alla? där i Robert Eriksson, professor emeritus i sociologi, i inledningen tar sig an frågan om hur likvärdighet i skolan bäst bedömas.

Skolverkets tidiga antologi finns inte med i referenslistan...

Det kanske är omöjligt att fånga in alla aspekter av likvärdighet i en och samma definition.

Men frågan möter alla nya lärare.

Och en som är viktig för att upprätthålla den likvärdighet som skollagen beskriver: "Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.", är rektor.

Men hur mycket får de nya lärarna lära sig om det? Och om ledning och styrning i skolan? En fråga som intresserat mig länge. Och nu äntligen får ett svar: det varierar.

Läs Jennie Aquilonius reportage på sidan 18. God läsning!

Det har blivit mycket Skolinspektionen de senaste numren. Ta det inte som kritik, kära inspektörer. Ert arbete är så viktigt. Och därför måste det vara så rätt. För övrigt undrar jag om det inte är dags för Skolinspektionen att också ha möjlighet att stänga kommunala skolor. Storvretskolan gnager fortfarande.

Fler nyheter

Var är tajmingen, Lärarförbundet?

2020-11-24

När covid-19-pandemins andra våg sköljer över oss, passar Lärarförbundet på att utse landets bäst...

Hela Sveriges bistånd borde gå till utbildning

2020-10-21

Beskedet från både Anders Tegnell och hans generaldirektör Johan Carlson är tungt men väntat: vi...

Varför är det så svårt att landa rätt med betygen?

2020-09-16

Säg "nytt betygssystem" - och det går troll i frågan. Varför är frågan om bedömning och betyg en ...

Missade mål - en lika stor skandal varje år

2020-05-26

Framför en välfylld bokhylla, något som också utbildningsminister Anna Ekström noterade, plirar...

Tur att det finns rektorer som Ulf Nilsson i Kalmar

2020-04-01

För ett år sedan strejkade elever för klimatet. Nu har vi perspektiv och skriver om det. Om ett...