Nr 4/19 2019-05-27

Vem har sett att fler unga mår dåligt?

För en tid sedan kom en av mina favoritmyndigheter med en liten rapport. Det handlade om en speciell metod för läsinlärning. Rätt bra, om jag inte minns fel, ansåg Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, att metoden var. En lite ovanlig rapport för att vara från Ifau. Det brukar ofta handla om större områden – hur det till exempel varför kvinnor har högre betyg men att män är bättre på högskoleprovet. Eller hur löner

i ett företag påverkas av förändringar av produktiviteten.

Det här var, enligt myndighetens pressmeddelande, en rapport om ett randomiserat fältexperiment i tolv skånska kommuner.

Bara en månad tidigare, kom en stor forskningssammanställning från Skolforskningsinstitutet om läsförståelse och undervisning av lässtrategier. Det är ett gediget arbete, kolla syftet: beskriva vad det samlade vetenskapliga kunskapsläget säger om relationen mellan undervisning om och användning av lässtrategier kontra utvecklingen av en fördjupad läsförståelse.

Javisst, låt alla blommor blomma, men är det verkligen väl använda skattepengar att flera myndigheter ägnar sig som i det här fallet lite åt samma sak?

Det finns dock en annan fråga som en enda myndighet borde få uppdrag att svara på: hur mår Sveriges elever?

Många mår dåligt, enligt till exempel Bris: "...fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av sig om allvarlig psykisk ohälsa". Men samtidigt meddelar Folkhälsomyndigheten: "... 88 procent av flickorna och 93 procent av pojkarna i 11-årsåldern att de är nöjda med livet."

Och Skolverket konstaterar i Attityder till skolan 2018 att " En övervägande majoritet av både yngre och äldre elever trivs i skolan, ungefär nio av tio anger att de trivs ganska eller mycket bra."

Så hur står det till?

Mycket resurser som satsas på elevhälsan, i somras drygt en kvarts miljard på personalförstärkningar inom skolan, därför att "vi (regeringen) ser allt fler unga som mår dåligt".

Jaha. Vem såg tillsammans med Fridolin att fler unga mår dåligt då? Det framgår inte av pressmeddelandet.

Frågan skaver (se där ett uttryck i tiden!). Vi återkommer till den i höst!

Njut nu av denna ljuva, snart, sommartid!

Fler nyheter

Skolverket ut i landet - och sluter cirkeln

2022-05-03

På 1990-talet spreds det nya Skolverket över landet. Nu är det dags för en ny decentralisering....

Viktig brandfackla om skolans klasskillnader

2022-03-18

Mellan Lund och Malmö är det endast två mil. Men mellan skolorna i de båda städerna är det en eno...

Inrätta ett mellanår - det tjänar alla på

2022-02-08

Få ungdomar väljer ett yrkesprogram, vilken kan bero på att det är svårt att välja yrke när man ä...

Klåfingriga politiker inget nytt för skolan

2021-12-07

En allvarlig Fridjtuv Berg spanar ned på mig på mitt arbetsrum på Sveriges Skolledarförbunds...

Naivt - eller en lösning på problemet med sfi?

2021-10-20

Kalla mig gärna naiv, skriver Kerstin Weyler, men debattartikeln från fyra lärare kanske innehåll...