Nr 4/19 2019-05-27

Vem har sett att fler unga mår dåligt?

För en tid sedan kom en av mina favoritmyndigheter med en liten rapport. Det handlade om en speciell metod för läsinlärning. Rätt bra, om jag inte minns fel, ansåg Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, att metoden var. En lite ovanlig rapport för att vara från Ifau. Det brukar ofta handla om större områden – hur det till exempel varför kvinnor har högre betyg men att män är bättre på högskoleprovet. Eller hur löner

i ett företag påverkas av förändringar av produktiviteten.

Det här var, enligt myndighetens pressmeddelande, en rapport om ett randomiserat fältexperiment i tolv skånska kommuner.

Bara en månad tidigare, kom en stor forskningssammanställning från Skolforskningsinstitutet om läsförståelse och undervisning av lässtrategier. Det är ett gediget arbete, kolla syftet: beskriva vad det samlade vetenskapliga kunskapsläget säger om relationen mellan undervisning om och användning av lässtrategier kontra utvecklingen av en fördjupad läsförståelse.

Javisst, låt alla blommor blomma, men är det verkligen väl använda skattepengar att flera myndigheter ägnar sig som i det här fallet lite åt samma sak?

Det finns dock en annan fråga som en enda myndighet borde få uppdrag att svara på: hur mår Sveriges elever?

Många mår dåligt, enligt till exempel Bris: "...fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av sig om allvarlig psykisk ohälsa". Men samtidigt meddelar Folkhälsomyndigheten: "... 88 procent av flickorna och 93 procent av pojkarna i 11-årsåldern att de är nöjda med livet."

Och Skolverket konstaterar i Attityder till skolan 2018 att " En övervägande majoritet av både yngre och äldre elever trivs i skolan, ungefär nio av tio anger att de trivs ganska eller mycket bra."

Så hur står det till?

Mycket resurser som satsas på elevhälsan, i somras drygt en kvarts miljard på personalförstärkningar inom skolan, därför att "vi (regeringen) ser allt fler unga som mår dåligt".

Jaha. Vem såg tillsammans med Fridolin att fler unga mår dåligt då? Det framgår inte av pressmeddelandet.

Frågan skaver (se där ett uttryck i tiden!). Vi återkommer till den i höst!

Njut nu av denna ljuva, snart, sommartid!

Fler nyheter

Ska vi tolerera sveket mot våra ungdomar?

2021-05-24

När Skolverket startade för drygt 30 år sedan, var det i ett helt nytt landskap. Styrningen var n...

Dags att hedra vår grundskolas fader

2021-04-08

Det är hög tid att hedra grundskolans fader Fridtjuv Berg. Visst är han värd att minnas mer än en...

I väntan på att det normala blir normalt

2021-02-08

En nötskrika, en talgoxe och en rödhake, konkurrerar som bäst om talgbollarna som hänger i ett...

Var är tajmingen, Lärarförbundet?

2020-11-24

När covid-19-pandemins andra våg sköljer över oss, passar Lärarförbundet på att utse landets bäst...

Hela Sveriges bistånd borde gå till utbildning

2020-10-21

Beskedet från både Anders Tegnell och hans generaldirektör Johan Carlson är tungt men väntat: vi...