Nr 5/20 2020-10-21

Hela Sveriges bistånd borde gå till utbildning

Beskedet från både Anders Tegnell och hans generaldirektör Johan Carlson är tungt men väntat: vi får, troligtvis, leva med corona ytterligare ett år.
Har vi tur så behöver inte gymnasieskolorna och komvux stänga igen.
Världsbanken har varnat för ekonomisk nedgång som tar flera decennier att ta igen. Och vår tillväxt blir inte lika stor som väntat.
Men som alltid är det viktigt att lyfta blicken. Rädda barnens pressmeddelanden i min inkorg hjälper till.
I våras stod 1,5 miljarder barn utan undervisning och man uppskattar att 30 – 40 miljoner av dem inte kommer att återvända till skolan över huvud taget.
Särskilt för flickor är nedstängda skolor en katastrof. Skolan är en livlina– om man går i skolan så hinner man inte vara familjens piga (inte hela dagen i alla fall). En ny larmrapport visar att en halv miljon flickor riskerar blir bortgifta på grund av pandemin. En miljon riskerar att bli gravida, samtidigt som mödradödligheten är en av de vanligaste dödsorsakerna för flickor mellan 15 och 19 år.

För en gångs skull har den afrikanska kontinenten inte drabbats så allvarligt som andra av pandemin. Ändå stängdes skolorna ned där i våras. Nu riskerar när 300 000 flickor i östra och södra Afrika att bli gravida i stället för att få gå till skolan.
Det är ett enormt bakslag för den utveckling som vi sett de senaste 20–30 åren, då alltfler barn har gått till skolan.
Borde inte hela Sveriges bistånd därför koncentreras till utbildning? Andra länder kan satsa på sjukhus, vägbyggen, brobyggen. Vi tar hand om utbildning!
Vårt bistånd kanske inte räcker fullt ut, men då kan vi ta på sig uppgiften att vara det land som ansvarar för det med andras biståndspengar.
I det otroligt fattiga och ojämlika land som Sverige var för 150 till 200 år sedan, betydde folkskolan enormt mycket. Och när det så småningom det blev lika villkor för både flickor och pojkar att fortsätta till läroverk och högre utbildning (fast det dröjde ju alldeles för länge!) byggdes vårt välstånd upp.

Men vi måste fortsätta kolla på hemmaplan vad som händer också i spåren av pandemin. Antalet barn, både flickor och pojkar, som förts bort från Sverige för att giftas bort har ökat den här sommaren. Och numera behöver inte barnen föras tillbaka till hemländerna för att giftas bort. Det räcker med att alla kopplar upp sig på till exempel Skype för bröllopet.
Det är ovärdigt vårt land att det här får fortsätta.
Lika ovärdigt som det faktum att så många barn inte längre får gå till skolan.

Fler nyheter

Ska vi tolerera sveket mot våra ungdomar?

2021-05-24

När Skolverket startade för drygt 30 år sedan, var det i ett helt nytt landskap. Styrningen var n...

Dags att hedra vår grundskolas fader

2021-04-08

Det är hög tid att hedra grundskolans fader Fridtjuv Berg. Visst är han värd att minnas mer än en...

I väntan på att det normala blir normalt

2021-02-08

En nötskrika, en talgoxe och en rödhake, konkurrerar som bäst om talgbollarna som hänger i ett...

Var är tajmingen, Lärarförbundet?

2020-11-24

När covid-19-pandemins andra våg sköljer över oss, passar Lärarförbundet på att utse landets bäst...

Hela Sveriges bistånd borde gå till utbildning

2020-10-21

Beskedet från både Anders Tegnell och hans generaldirektör Johan Carlson är tungt men väntat: vi...