Nr 2/20 2020-04-01

Tur att det finns rektorer som Ulf Nilsson i Kalmar

För ett år sedan strejkade elever för klimatet. Nu har vi perspektiv och skriver om det. Om ett halvår har vi förhoppningsvis det på Corona och skolan. Då återkommer vi.

Minns ni journalfilmerna från kriget med bilder på människor samlades framför tidningarnas kontor? I fönstren hängde senaste nytt från krigsfronten, de senaste depescherna. Det gick snabbare att få information så, än vänta på Tidningarnas Telegrambyrås nyhetssändning varje kväll.

Länge hängde ordet depesch kvar i tidningsvärlden, man talade om tidningarnas depeschkontor.

Depesch betyder brådskande ämbets­skrivelse och i skrivande stund delas de dagligen ut klockan 14.00 på Folkhälsomyndigheten i Solna.

Skillnaden nu är att de når oss alla på en nanosekund.

Det känns därför ganska svårt att några veckor innan du läser de här raderna, skriva om läget för Corona. Så vi har i det här numret i stället tagit ett stort grepp på det som präglade förra våren – den framväxande klimatrörelsen bland barn och unga.

Med ett års perspektiv kan vi sätta in frågan i ett större sammanhang.

Var det rätt att tillåta eleverna att strejka? Och om man gav grönt ljus, tog det bort något av själva strejkens idé?

Och det handlar också om nutidens hastighet – ett beslut du tar, ett besked du ger, kan omedelbart hamna i sociala medier. Plötsligt väller frågor in från alla håll. Inte helt lätt att hålla huvudet kallt, men det ger lärdomar, menar intervjuade Petra Karlsson på Spyken i Lund.

Läs också Fredrika Mårtenssons artikel om skolgårdar. Sätt den gärna i handen på era politiker som ska ta beslut om nya skolor. Det går inte att bygga nytt utan att tänka på skolgården, det står fullständigt klart efter Fredrikas artiklar.

I tider när ministrar och politiker i utbildningsutskottet, ingen nämnd, ingen glömd, vet precis hur det ska vara i skolan, till exempel när det gäller mobiltelefoner, är det befriande att träffa en rektor som Ulf Nilsson i Kalmar. Han har genomfört ett system med heltidsmentorer på sin skola, se sid 12 – 15. Men hans skola är också sedan flera år tillbaka mobilfri under dagarna. En självklarhet för honom, eleverna, deras föräldrar och personalen.

Och det var lika självklart att det var rektor som tog beslutet om mobiltelefonernas vara eller inte vara, naturligtvis efter diskussioner med både personal och elever. Men beslutet var rektors, helt enligt skollagen.

En oväntad bonus blev att fler elever är ute på rasterna, nu när telefonerna är inlåsta.

För det behövs alltså stora skolgårdar.

Fler nyheter

Skolverket ut i landet - och sluter cirkeln

2022-05-03

På 1990-talet spreds det nya Skolverket över landet. Nu är det dags för en ny decentralisering....

Viktig brandfackla om skolans klasskillnader

2022-03-18

Mellan Lund och Malmö är det endast två mil. Men mellan skolorna i de båda städerna är det en eno...

Inrätta ett mellanår - det tjänar alla på

2022-02-08

Få ungdomar väljer ett yrkesprogram, vilken kan bero på att det är svårt att välja yrke när man ä...

Klåfingriga politiker inget nytt för skolan

2021-12-07

En allvarlig Fridjtuv Berg spanar ned på mig på mitt arbetsrum på Sveriges Skolledarförbunds...

Naivt - eller en lösning på problemet med sfi?

2021-10-20

Kalla mig gärna naiv, skriver Kerstin Weyler, men debattartikeln från fyra lärare kanske innehåll...